Πολιτική προστασίας δεδομένων

 

Κύρια Πολιτική Απορρήτου

( Δικτυακοί Τόποι/Εφαρμογές)-

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

( ισχύει μόνο για την Ευρώπη)

  

1. Γενικές πληροφορίες

1.1       Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1.2       Υπεύθυνος Επεξεργασίας

1.3       Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων

1.4       Γνωστοποίηση στην  Αρχή.

2. Συλλογή και Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας

[Εναλλακτική διατύπωση για Εφαρμογές «Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων κατά τη μεταφόρτωση και τη χρήση της Εφαρμογής μας»

;Άδειες πρόσβασης σε λειτουργίες των κινητών σας συσκευών

Αλλαγές στις προσωπικές σας ρυθμίσεις

Προωθητικές Ενημερώσεις

2.1.  Cookies

2.1.1 Αυστηρώς απαραίτητα cookies ( Τύπος Α)

2.1.2 Cookies Λειτουργικότητας και Απόδοσης (Τύπος Β )

2.1.3 Cookies με βάση τη συγκατάθεση (Τύπος C)

2.1.4 Διαχείριση και διαγραφή όλων των cookies

 

2.2. Web Analytics

2.2.1 Google Analytics

2.2.2 Matomo (πρώην Piwik)

2.2.3 Δοκιμές Α/Β

2.3  social plug-ins

2.4. social login

2.5. Βίντεο στο YouTube

2.6. Διαφήμιση στο Διαδίκτυο

2.6.1. Google Ads

2.6.1.1 Google Ads conversion

2.6.1.2 Υπηρεσίες Επαναληπτικού Μάρκετινγκ της  Google (Google Ads remarketing)

2.6.2 Στοιχεία διαφήμισης στα Google Analytic

2.6.3 Υπηρεσίες Επαναληπτικού Μάρκετινγκ της  Google

2.6.4 Υπεύθυνος Καμπάνιας (Campaign Manager) ( πρώην Doubleclick)

2.6.5 Ad Form

2.6.6 (Ιστοσελίδα) Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)

2.7  Διαχειριστής Ετικετών Google (Google Tag Manager)

 

3.Περαιτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες (online και  offline )

3.1 Επαφή/Επικοινωνία/Συνεργασία

3.2 Newsletter

3.3. Καμπάνιες (π.χ. Κληρώσεις, Έρευνες, Δοκιμές Προϊόντων)

3.4 Προφίλ Σύνδεσης (Login Profile)

3.5. Ταχυδρομικές αποστολές

3.6 Βαθμολογίες και κριτικές

 

4.Δικαίωμα εναντίωσης ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

 

 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ!

 

Για την Beiersdorf δεν είναι μόνο σημαντική η φροντίδα και η προστασία του δέρματός σας.  Δίδουμε, επίσης, μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και θέλουμε να είστε σε θέση να μας εμπιστευθείτε τόσο όσον αφορά στην προστασία δεδομένων, όπως και στην περίπτωση της περιποίησης του δέρματος. Σας ενημερώνουμε πάντα με διαφάνεια για το σκοπό για τον οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας και αν και για πόσο καιρό τα αποθηκεύουμε. Αυτό σας επιτρέπει να αποφασίσετε εσείς οι ίδιοι για ποιους σκοπούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας. Για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ασφάλεια, οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε εμάς πάντα σε κρυπτογραφημένη μορφή. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε  με οποιονδήποτε τρόπο, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 

Πίνακας Περιεχομένων (με απ’ ευθείας συνδέσεις στην συγκεκριμένη περιοχή, βλέπε Beiersdorf.com)

1. Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις συναφείς υπηρεσίες. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται σε όλους τους δικτυακούς τόπους ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την πολιτική απορρήτου. 

 

1.1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) αποτελούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο , π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.

 

1.2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4 (7) του GDPR είναι: [Beirsdorf Hellas ΑΕ , Αγίου Νεκταρίου 2, Γέρακας Αττικής, 2106600000, contact.ath@beiersdorf.com] (βλ. αποτύπωμα).

 

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων: [DataProtectionHellas@Beiersdorf.com ]

1.3. Δικαιώματα του Υποκειμένου Δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων που επηρεάζεται από τη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

• Δικαίωμα πρόσβασης.

• Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

• Δικαίωμα στη  φορητότητα δεδομένων και

• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα ως άνω αιτήματά σας, υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα , βλέπε 3.1.

 

1.4. Γνωστοποίηση στην Αρχή

Σε περίπτωση που συντρέχει νομική υποχρέωση, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν μας ζητηθεί να παραδώσουμε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ή στα όργανα επιβολής του νόμου.

 

Νομική βάση :  Άρθρο 6 (1) (γ) του GDPR

 

2. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας

Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν εγγράφεστε ή άλλως μας παρέχετε πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

 

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα προς επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. υπηρεσίες hosting, σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την προβολή της ιστοσελίδας και τη δημιουργία του περιεχομένου της).

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) β GDPR.

 

[Εναλλακτική Διατύπωση για Εφαρμογές: «Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων κατά τη μεταφόρτωση και χρήση της Εφαρμογής μας»

Κατά τη μεταφόρτωση της εφαρμογής μας για κινητά, όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες θα διαβιβάζονται στο App Store, ιδίως δε το όνομα χρήστη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός πελάτη του λογαριασμού σας, το χρονικό σήμα της μεταφόρτωσης, στοιχεία πληρωμής καθώς και ο μοναδικός κωδικός αριθμός συσκευής.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά, συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης χρήσης των λειτουργιών. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μας για κινητά, συλλέγουμε τα δεδομένα εκείνα τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία προκειμένου να σας παρέχουμε τις λειτουργίες της εφαρμογής μας και να εγγυηθούμε σταθερότητα και ασφάλεια. 

[Εάν εφαρμόζεται: «Επιπλέον, χρειαζόμαστε τον αναγνωριστικό αριθμό της συσκευής σας, τον μοναδικό αριθμό της τελικής συσκευής (IMEI = International Mobile Equipment Identity), το μοναδικό αριθμό συνδρομητή δικτύου (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), τον αριθμό κινητού τηλεφώνου (MSISDN), τη διεύθυνση MAC για χρήση WLAN, την ονομασία της κινητής σας συσκευής, το email σας»].

[ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ για εφαρμογές κινητού χωρίς συλλογή δεδομένων: «Η εφαρμογή για κινητά μεταφορτώνεται στην κινητή σας συσκευή και δύναται να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόσβαση στο Internet. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση αυτή.»]

[Μόνο για εφαρμογές iOS: «Για διαφημιστικούς σκοπούς χρησιμοποιούμε το επονομαζόμενο «Αναγνωριστικό Διαφήμισης» (Advertising Identifier - IDFA). Πρόκειται για έναν μοναδικό αλλά όχι εξατομικευμένο και όχι μόνιμο αναγνωριστικό αριθμό για συγκεκριμένο τελικό σημείο από το iOS. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του IDFA δεν θα συνδέονται με λοιπές πληροφορίες που αφορούν στη συσκευή. Χρησιμοποιούμε τον IDFA προκειμένου να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις και να εκτιμήσουμε τη χρήση σας. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή «όχι παρακολούθηση διαφημίσεων» στις ρυθμίσεις του iOS στην κατηγορία «Απόρρητο – Διαφήμιση», εμείς μπορούμε να λάβουμε μόνο τα εξής μέτρα: Να μετρήσουμε την αλληλεπίδρασή σας με banners μετρώντας τον αριθμό των διαφημιστικών banners χωρίς επιλογή αυτών (“frequency capping”), τον αριθμό κλικαρισμάτων, τον εντοπισμό μοναδικού χρήστη, τα μέτρα ασφαλείας, την πρόληψη απάτης και την επίλυση προβλημάτων. Μπορείτε να διαγράψετε τον IDFA ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις της συσκευής (“Reset IDFA”), και τότε ένας νέος IDFA δημιουργείται, ο οποίος δεν συνδέεται με τα δεδομένα που είχαν συλλεγεί νωρίτερα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν περιορίσετε τη χρήση του IDFA, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής μας».]

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει στα υπεύθυνα τμήματα και σε λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. υπηρεσίες hosting, υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου συστήματος) προς επεξεργασία σύμφωνα με τους εκάστοτε απαραίτητους σκοπούς (για την παρουσίαση της εφαρμογής και τη δημιουργία του περιεχομένου).

Τα δεδομένα που αποθηκεύεται τοπικά στην κινητή σας συσκευή όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αποθηκεύονται μόνο μέχρι να διαγράψετε την εφαρμογή από την κινητή σας συσκευή. Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε την εφαρμογή, θα σας ζητήσουμε ξανά εάν συμφωνείτε για την οριστική διαγραφή όλων των δεδομένων που συνδέονται με την εφαρμογή.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε θα αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο απαιτείται για την εκτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι για την διεξαγωγή μελετών για τις οποίες μας είχα δώσει τα δεδομένα σας ή για σκοπούς συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία. 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) β GDPR και Άρθρο 6 (1) α GDPR

 

Άδειες πρόσβασης σε λειτουργίες της κινητής σας συσκευής

Η εφαρμογή έχει πρόσβαση μόνο σε εκείνες τις λειτουργίες της έξυπνης συσκευής σας ή του tablet σας (εφεξής «συσκευή») οι οποίες απαιτούνται για τους περιγραφόμενους σκοπούς.

Πριν την πρόσβαση στις σχετικές λειτουργίες, σας ζητούνται τα εξής δικαιώματα πρόσβασης:

•           Πρόσβαση στη λειτουργία φωτογραφιών της συσκευής σας για τη λήψη φωτογραφιών για [Περιγράψτε το σκοπό].

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) β GDPR και Άρθρο 6 (1) α GDPR.

 

Αλλαγές στις προσωπικές σας ρυθμίσεις

Μπορείτε να ανακαλέσετε ή να επαναπροσδιορίσετε τις εξουσίες πρόσβασης από τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή πηγαίνοντας στις προσωπικές σας ρυθμίσεις (βρίσκονται στην κατηγορία «Προστασία δεδομένων»). Εάν διαγράψετε κάποια δικαιώματα πρόσβασης από την εφαρμογή, η εφαρμογή δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

 

Προωθητικές Ενημερώσεις

Εάν έχετε συμφωνήσει να αποδέχεστε προωθητικές ενημερώσεις, θα σας αποστέλλουμε μηνύματα με υπενθυμίσεις σχετικά με [παρακαλούμε περιγράψτε το περιεχόμενο των εν λόγω ενημερώσεων] στη συσκευή σας. Μπορείτε να δείτε τα εν λόγω μηνύματα στην οθόνη κλειδώματος (lock screen) ως ενεργό παράθυρο ενώ χρησιμοποιείτε την κινητή σας συσκευή και τονιζόμενη στο εικονίδιο της εφαρμογής της συσκευής σας. 

 

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη λήψη των εν λόγω προωθητικών ενημερώσεων ανά πάσα στιγμή πηγαίνοντας στις προσωπικές ρυθμίσεις της συσκευής σας και απενεργοποιώντας τη συγκεκριμένη επιλογή.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α GDPR.

2.1 Cookies

Εκτός από τα προαναφερθέντα δεδομένα, τα cookies ή άλλες τεχνολογίες όπως τα pixels (αναφερόμενες κατωτέρω σαν ‘cookies’) αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας για να αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες ή φακέλους εικόνων, όπως τα pixels.. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας από την ίδια συσκευή, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα μεταδοθούν στη συνέχεια είτε στην ιστοσελίδα μας (“First Party Cookie”) είτε σε άλλη ιστοσελίδα στην οποία ανήκει το cookie (“Third Party Cookie”).

 

Μέσω των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί και επιστραφεί, ο αντίστοιχος ιστότοπος αναγνωρίζει ότι έχετε ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν και τον έχετε επισκεφθεί με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να προβάλλουμε την ιστοσελίδα με τον βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας Στο πλαίσιο αυτό, μόνο το ίδιο το cookie αναγνωρίζεται στη συσκευή σας. Πέραν αυτού, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης σας ή εάν είναι απολύτως απαραίτητο ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που προσφέρεται και στην οποία αποκτάτε πρόσβαση αντίστοιχα.

 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies, ο σκοπός και η λειτουργία των οποίων διευκρινίζονται παρακάτω:

 

•           Αυστηρώς  απαραίτητα cookies (Τύπος A)

•           Cookies Λειτουργικότητας και Απόδοσης (τύπος Β)

•           Cookies με βάση τη συγκατάθεση (π.χ. Μάρκετινγκ) (Τύπος C)

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους cookie που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται στην περιγραφή των εργαλείων που εφαρμόζονται στις ιστοσελίδες μας στην παρούσα πολιτική απορρήτου 

 

2.1.1 Αυστηρώς  απαραίτητα cookies (Τύπος Α)

Τα αυστηρώς  απαραίτητα cookies εγγυώνται λειτουργίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προβλεπόμενη χρήση των ιστοσελίδων μας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και ως εκ τούτου αποτελούν first party cookies. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα επιστραφούν στην ιστοσελίδα μας.

 

Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies εξυπηρετούν, για παράδειγμα, τη διασφάλιση ότι εσείς ως εγγεγραμμένοι χρήστες παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι όταν έχετε πρόσβαση σε διάφορες υποσελίδες της ιστοσελίδας μας και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα στοιχεία σύνδεσης κάθε φορά που επισκέπτεστε μια νέα σελίδα.

 

Η χρήση των αυστηρώς απαραίτητων cookies στην ιστοσελίδα μας είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Για το λόγο αυτό, τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας οποιαδήποτε στιγμή (βλ. παρακάτω).

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) β GDPR.

 

2.1.2 Cookies Λειτουργικότητας και Απόδοσης (τύπος Β)

Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να αποθηκεύει πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί (όπως καταχωρημένο ονοματεπώνυμο ή επιλογή γλώσσας) και να σας προσφέρουν βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες λειτουργίες με βάση αυτές τις πληροφορίες. Αυτά τα cookies συλλέγουν και αποθηκεύουν μόνο ανώνυμες πληροφορίες, ώστε να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις σας σε άλλες ιστοσελίδες.

 

Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας, προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα, το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα τους. Αυτά τα cookies μας βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε εάν και ποιες υποσελίδες της ιστοσελίδας μας επισκέπτονται οι χρήστες και για ποιο περιεχόμενο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ο αριθμός των επισκέψεων σε μια σελίδα, ο αριθμός των υποσελίδων τις οποίες επισκέφθηκαν, ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, η σειρά των σελίδων τις οποίες επισκέφθηκαν οι χρήστες, οι όροι αναζήτησης που οδήγησαν τον χρήστη σε εμάς, η χώρα, η περιοχή και, ει δυνατόν, η πόλη από την οποία γίνεται η πρόσβαση και το ποσοστό των κινητών συσκευών που έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Αποθηκεύουμε επίσης την κίνηση, τα κλικ και την κύλιση με το ποντίκι του υπολογιστή (scrolling) για να κατανοήσουμε ποιά τμήματα της ιστοσελίδας μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας πιο συγκεκριμένα στις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε την προσφορά μας. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας που μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους καθίσταται αυτόματα ανώνυμη και δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τον συγκεκριμένο χρήστη.

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις των cookies εδώ (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση).

 

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ GDPR.

 

2.1.3 Cookies με βάση τη συγκατάθεση (Τύπος C)

Τα cookies, τα οποία δεν είναι ούτε αυστηρώς απαραίτητα (Τύπος Α) ούτε cookies λειτουργικότητας ή απόδοσης (Τύπος Β), θα χρησιμοποιηθούν μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, π.χ. cookies για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει μέσω cookies από ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να προβάλλουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα μας στις ιστοσελίδες μας. Πιστεύουμε ότι εσείς, ως χρήστης, επωφελείστε από αυτό επειδή προβάλλουμε διαφήμιση ή περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας με βάση τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση, έτσι ώστε να βλέπετε λιγότερη τυχαία διαφήμιση ή κάποιο περιεχόμενο που ίσως σας ενδιαφέρει λιγότερο.

 

Τα cookies για σκοπούς μάρκετινγκ προέρχονται από εξωτερικές διαφημιστικές εταιρείες (third party cookies) και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο χρήστης, προκειμένου να δημιουργηθεί για τον χρήστη διαφήμιση με στόχο συγκεκριμένη ομάδα.

 

Εξαίρεση (opt-out) για cookies που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση στο διαδίκτυο

 

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα cookies πολλών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσω των εργαλείων επιλογής των καταναλωτών που έχουν δημιουργηθεί σε προγράμματα αυτορρύθμισης σε πολλές χώρες, όπως το https://www.aboutads.info/choices/ στις ΗΠΑ ή το http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices στην ΕΕ.

 

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με βάση τη συγκατάθεση (Τύπος C) μεμονωμένα οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον προσαρμόζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις cookie.

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α GDPR.

 

2.1.4 Διαχείριση και διαγραφή όλων των cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης με τέτοιο τρόπο ώστε τα cookies γενικά να μην μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή σας ή/και να ερωτάσθε κάθε φορά εάν συμφωνείτε με την ενεργοποίηση των cookies. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies που έχετε ενεργοποιήσει ξανά οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να μάθετε λεπτομερώς πώς λειτουργούν όλα αυτά από τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι γενικά η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της ιστοσελίδας μας.

 

2.2 Web Analytics

2.2.1 Google Analytics

Αυτή  η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μορφή cookie, η οποία είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτού του ιστότοπου που παράγονται από το cookie μεταδίδονται γενικά και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ.

 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει επεκταθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα για να συμπεριλάβει τον κώδικα "gat._anonymizeIp ()" ώστε να διασφαλιστεί η ανώνυμη καταγραφή διευθύνσεων IP (το λεγόμενο IP masking). Λόγω της ανωνυμοποίησης της IP σε αυτήν την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός της επικράτειας της ΕΕ και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής  Ζώνης. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται και συντομεύεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ. Η Google υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

 

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για την ανάλυση της χρήσης σας αυτής της ιστοσελίδας με σκοπό την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδων και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όπως απαιτείται από το νόμο ή εφόσον τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συνενώνεται με άλλα δεδομένα της Google.

 

Μπορείτε να εμποδίσετε  την αποθήκευση των cookies με τη σωστή ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε την Google να καταγράφει τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας που δημιουργεί το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = en.

 

Πληροφορίες τρίτου μέρους: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, Φαξ: +353 (1) 436 1001. Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics: https://www.google.com/analytics/ terms / gb.html, Γενική επισκόπηση των αρχών ασφάλειας και απορρήτου του Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el, καθώς και της πολιτικής απορρήτου της Google: https://policies.google .com / προστασία προσωπικών δεδομένων; hl = en.

 

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης το Google Analytics για μια ανεξάρτητη από συσκευές ανάλυση των ροών επισκεπτών, η οποία πραγματοποιείται μέσω ID του χρήστη. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση cross-device tracking της χρήσης σας στο λογαριασμό σας στη Google στο «Πληροφορίες μου», «Προσωπικές πληροφορίες».

 

Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος B. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies.

 

Διάρκεια ζωής των cookies : μέχρι 12 μήνες ( αυτό εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των  cookies που έχουν εγκατασταθεί από τον Ιστότοπο).

 

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων: έως 26 μήνες.

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ GDPR.

 

Διαφημιστικά Στοιχεία των Google Analytics

 

‘Εάν συμφωνείτε στην χρήση των Διαφημιστικών Στοιχείων των Google Analytics, αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης τις εκτεταμένες λειτουργίες των Google Analytics επιπρόσθετα στις πρότυπες λειτουργίες. Τα Διαφημιστικά Στοιχεία των Google Analytics εφαρμοζόμενα σε αυτόν τον Ιστότοπο περιλαμβάνουν Δημογραφικά και Αναφορές Ενδιαφέροντος των  Google Analytics

 

Χρησιμοποιούμε first party cookies ( π.χ. Google Analytics cookies) και (third party cookies( ( π,χ. DoubleClick Cookies) μαζί προκειμένου να αξιολογήσουμε σε ανώνυμη και συγκεντρωτική φόρμα τα όποια  δημογραφικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα των επισκεπτών του Ιστοτόπου μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να βελτιώσουμε τον Ιστοτόπο μας.

 

΄Εχετε την δυνατότητα να εμποδίσετε την συμμετοχή σε αυτή την διαδικασία ανίχνευσης  ( tracking) με διάφορους τρόπους α) ρυθμίζοντας αντίστοιχα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης β) μέσω των ρυθμίσεων των Google Ads  στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en;  γ) ρυθμίζοντας αντίστοιχα τις ρυθμίσεις των cookies ( πληκτρολογήστε εδώ ). Παρακαλούμε σημειώστε ότι στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να μην είσtε σε θέση να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς.

 

Περίοδος Αποθήκευσης : μέχρι 26 μήνες

 

Νομική Βάση :  Άρθρο 6 (1) α GDPR

 

2.2.2. Matomo ( πρώην  Piwik)

 

O Ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί την υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάλυσης (web analysis) Matomo ( πρώην  Piwik) προκειμένου να αναλύει και να βελτιώνει τακτικά την χρήση του Ιστοτόπου μας. Με βάση αυτή την ανάλυση, μπορούμε να βελτιώνουμε την προσφορά μας  και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς σαν χρήστη.

 

Αυτό το Εργαλείο χρησιμοποιεί cookies ( βλ. το τμήμα Cookies ανωτέρω), τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή σας. Αποθηκεύουμε την πληροφορία που έχει συλλεγεί με τον τρόπο αυτό αποκλειστικά σε ένα εξυπηρετητή (server) στην [Γερμανία}. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ανάλυση διαγράφοντας τα υπάρχοντα cookies και εμποδίζοντας την αποθήκευση νέων cookies ( βλέπε ανωτέρω υπό τμήμα 2.1). Εάν εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies, σημειώνεται ότι είναι δυνατόν να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε αυτό τον Ιστοτόπο στο σύνολο του. Η παρεμπόδιση αυτή της αποθήκευσης των Cookies είναι δυνατή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας ( Browser) .

 

Για να εμποδίσετε  την  Matomo ( πρώην  Piwik) από του να χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε το ακόλουθο τετραγωνίδιο ( checkbox) προκειμένου να ενεργοποιήσετε την επιλογή opt-out plug-in: {Piwik iFrame}

 

Ο Ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Matomo ( πρώην  Piwik) με την επέκταση “ AnonymizelP” . Αυτό συντομεύει την διαδικασία των διευθύνσεων  IP και εμποδίζει την απ’ ευθείας προσωπική επαφή. Η Διεύθυνση  που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας με την χρησιμοποίηση του Matomo ( πρώην  Piwik) δεν σχετίζεται με άλλα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από εσάς.

 

Το Πρόγραμμα Matomo ( πρώην  Piwik) είναι ένα έργο ανοικτής πηγής. Μπορείτε να αποκτήσετε πληροφορίες για θέματα προστασίας δεδομένων από τρίτους παρόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://piwik.org/privacy/policy.

 

Χρησιμοποιούμενα Cookies : Τύπου Β. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το Τμήμα Cookies

 

Διάρκεια ζωής Cookies : μέχρι 24 μήνες ( αυτό εφαρμόζεται μόνο στα cookies που έχουν εγκατασταθεί  από τον Ιστότοπο)

 

 Μεγίστη περίοδος αποθήκευσης των Δεδομένων : μέχρι 12 μήνες

 

Νομική βάση : Άρθρο  6 (1) στ GDPR

 

 

2.2.3 Δοκιμές Α / Β

 

Αυτή η ιστοσελίδα διεξάγει επίσης αναλύσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μέσω του λεγόμενου A / B testing. Μπορούμε να προβάλλουμε τις ιστοσελίδες μας με ελαφρώς διαφοροποιημένο περιεχόμενο, ανάλογα με το προφίλ σας. Αυτό μας επιτρέπει να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τις υπηρεσίες μας και να τις κάνουμε πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστη.

 

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για αυτές τις αναλύσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται αποκλειστικά σε διακομιστή στη [στην ΕΕ]. Μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση των cookies με την κατάλληλη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης.

 

Πριν από τη διεξαγωγή αναλύσεων, οι διευθύνσεις IP υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία σε συντετμημένη μορφή, έτσι ώστε να αποκλείεται η άμεση προσωπική επαφή. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συνενώνεται με άλλα δεδομένα που συλλέχθηκαν από εμάς.

Τα Δεδομένα είναι προσβάσιμα από τους Παρόχους Αναλυτικών Υπηρεσιών που έχουν την βάση τους στην ΕΕ.

 

 

Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος B. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies.

 

Διάρκεια ζωής Cookies : μέχρι 2 έτη ( αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Ιστότοπο.

 

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των Δεδομένων :  μέχρι 25 μήνες

 

Νομική βάση: 6 (1) στ  GDPR.

 

2.3 https://cms10.beiersdorf.com/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/2.3Social Plug-ins

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούνται social plug-ins (“plug-ins”) των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως το κουμπί «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους» στο Facebook, του οποίου η ιστοσελίδα facebook.com λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, η οποία είναι υπεύθυνη για το Facebook.com στην Ευρώπη. Τα plug-ins συνήθως σημειώνονται με ένα λογότυπο Facebook.

 

Εκτός από το Facebook, χρησιμοποιούμε plug-ins από το Google+ (Πάροχος: Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ), "Twitter" (Πάροχος: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) και "Pinterest" (Πάροχος: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ).

 

Για λόγους προστασίας δεδομένων, αποφασίσαμε σκόπιμα να μην χρησιμοποιούμε απευθείας συνδέσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ιστοσελίδες μας. Αντ 'αυτού, χρησιμοποιούμε τη λύση "Shariff". Με τη βοήθεια του Shariff, μπορούμε να καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι πότε και εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται στον χειριστή του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει αυτόματη διαβίβαση δεδομένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Google+, το Twitter ή το Pinterest μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο αν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα περιήγησης σας συνδέεται με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (π.χ. "Μεταβίβαση" (pass on), «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους») συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και θα μεταβιβάσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο φορέα μέσου κοινωνικής δικτύωσης και αντίστροφα. Δεν έχουμε καμία επιρροή στη φύση και την έκταση των δεδομένων που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Ο πάροχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγονται και αφορούν εσάς ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού προσανατολισμένης στη ζήτηση της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφήμισης αντίστοιχης με τη ζήτηση και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο plug-in για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Μέσω των plug-ins σας προσφέρουμε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χρήστες, ώστε να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη.

 

Τα δεδομένα μεταφέρονται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον πάροχο του plug-in. Εάν είστε συνδεδεμένοι με τον πάροχο του plug-in, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε εμάς θα διατεθούν απευθείας στον υπάρχοντα λογαριασμό που έχετε στον πάροχο του plug-in. Αν κάνετε κλικ στο ενεργοποιημένο κουμπί και κοινοποιήσετε, για παράδειγμα, τη σελίδα, ο πάροχος των plug-in αποθηκεύει επίσης αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη και τις μοιράζεται δημοσίως με τις επαφές σας. Συνιστούμε να αποσυνδέεστε τακτικά μετά τη χρήση ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά προτού ενεργοποιήσετε το κουμπί, οπότε μπορείτε να αποφύγετε την καταχώρηση του προφίλ σας στον πάροχο plug-in.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τους από τον πάροχο plug-in, ανατρέξτε στις δηλώσεις προστασίας των δεδομένων αυτών των παρόχων, όπως αναφέρονται παρακάτω. Θα σας παράσχουν επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για το ζήτημα αυτό και για τη ρύθμιση των επιλογών για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

 

α)         Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Το Facebook υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

β)         Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, ΗΠΑ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Η Google υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

γ)         Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Το Twitter υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

δ)         Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/.

ε)         Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany; http://www.xing.com/privacy. 

στ)       T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Germany; https://t3n.de/store/page/datenschutz.

ζ)         LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Το LinkedIn υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

η)         Flattr Network Ltd., 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, Λονδίνο, Middlesex, Αγγλία, EC1R 5DF, Great Britain; https://flattr.com/privacy]

 

2.4 Social Login

Για να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, έχετε επίσης τη δυνατότητα να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας με το υπάρχον προφίλ σας σε ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα: το Facebook, το Twitter ή το Google+ και, τέλος, να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε.

 

Για το σκοπό αυτό, διατίθενται στη σελίδα εγγραφής ή στη σελίδα σύνδεσης τα αντίστοιχα σύμβολα των σχετικών παρόχων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζονται από την ιστοσελίδα μας. Πριν από τη σύνδεση με τον πάροχο, πρέπει να συμφωνείτε ρητά με τη διαδικασία και τη διαβίβαση των δεδομένων που περιγράφονται παρακάτω:

 

Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο σύμβολο, ανοίγει ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο (η λεγόμενη εφαρμογή), στο οποίο πρέπει να συνδεθείτε εισάγοντας τα δεδομένα σύνδεσης για το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αφού συνδεθείτε με επιτυχία, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα σας ενημερώσει για τα δεδομένα που θα μας διαβιβαστούν για τον έλεγχο ταυτότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής ή σύνδεσης. Εάν έχετε συμφωνήσει σε αυτή τη μεταφορά δεδομένων, τα πεδία που απαιτούνται από εμάς για εγγραφή θα συμπληρωθούν με τα διαβιβαζόμενα δεδομένα. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για εγγραφή ή σύνδεση είναι (i) το όνομά σας και (ii) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email).

 

Μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας για τη χρήση των διαβιβαζόμενων και απαιτούμενων δεδομένων, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από εμάς και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν υπάρχει σύνδεσμος πέρα από τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας μεταξύ του λογαριασμού πελάτη που δημιουργήσατε σε εμάς και του λογαριασμού σας στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

 

Για να εκτελέσετε τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας για εγγραφή και σύνδεση, η διεύθυνση IP σας διαβιβάζεται στον αντίστοιχο πάροχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν επηρεάζουμε τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων από τον αντίστοιχο πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου:

 

α)         Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Το Facebook υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

β)         Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, ΗΠΑ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Η Google υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

γ)         Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Το Twitter υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Facebook Connect

 

Εάν στην παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται κουμπί "Facebook Connect", μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας με τα δεδομένα χρήστη του Facebook. Επιπλέον, το Facebook Connect μπορεί να περιλαμβάνει αυτόματα πληροφορίες για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας στο προφίλ σας στο Facebook. Στο πλαίσιο αυτό, όταν ενεργοποιήσετε το κουμπί, θα σας δοθεί η ευκαιρία να παράσχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για την πρόσβαση στα δεδομένα χρήστη σας στο Facebook και για δημοσιοποίηση πληροφοριών και δραστηριότητας στο προφίλ σας στο Facebook. Η χρήση περαιτέρω δεδομένων (π.χ. επαφή μέσω της διεύθυνσής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) πραγματοποιείται μόνο με προηγούμενη ρητή συγκατάθεση. Να έχετε υπόψη ότι το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ή τον ιστότοπο μέσω του Facebook Connect, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητάς σας. Για λόγους προσαρμογής της διαδικασίας σύνδεσης, το Facebook μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να λάβει περιορισμένο αριθμό πληροφοριών πριν από την έγκριση της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας. Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο αυτό και οι επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, διατίθενται στην πολιτική απορρήτου του Facebook:

 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Το Facebook υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

2.5 Βίντεο στο YouTube

Έχουμε ενσωματώσει τα βίντεο YouTube στην ιστοσελίδα μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο http://www.YouTube.com και μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας από την ιστοσελίδα μας. Όλα αυτά ενσωματώνονται στην «λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων», δηλ. κανένα στοιχείο σχετικά με εσάς ως χρήστη δεν θα διαβιβαστεί στο YouTube, αν δεν κάνετε κλικ στα βίντεο για να αρχίσει η αναπαραγωγή τους. Μόνο όταν αναπαράγετε τα βίντεο, θα διαβιβαστούν στο YouTube τα δεδομένα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. Δεν ασκούμε κανενός είδους επιρροή  για τη διαβίβαση των δεδομένων.

 

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι επισκεφθήκατε την αντίστοιχη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, θα διαβιβάζονται τα δεδομένα που αναφέρονται στην Ενότητα 2 της παρούσας πολιτικής απορρήτου  . Αυτό είναι ανεξάρτητο από το εάν το YouTube παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Google, οι πληροφορίες σας θα συσχετιστούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν θέλετε να συσχετιστείτε με το προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και προσανατολισμένου στη ζήτηση σχεδιασμού της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για τους χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) για να παρέχει διαφήμιση προσανατολισμένη στη ζήτηση και να ενημερώνει άλλους χρήστες του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το YouTube για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το YouTube, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας:

 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Η Google υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

2.6 Διαφήμιση στο διαδίκτυο

 

2.6.1 Google Ads  (προηγουμένως Google Adwords

 

2.6.1.1  Μετατροπή των Google Ads

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του Google Ads για να επιστήσουμε την προσοχή στις ελκυστικές προσφορές μας με τη βοήθεια διαφημιστικού υλικού (το λεγόμενο Google Ads) σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Μπορούμε να προσδιορίσουμε σε σχέση με τα δεδομένα της εκάστοτε διαφημιστικής καμπάνιας πόσο επιτυχημένα είναι τα μεμονωμένα διαφημιστικά μέτρα. Σκοπός μας είναι να προβάλλουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν, και να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας πιο ενδιαφέρουσα για εσάς και να επιτύχουμε έναν δίκαιο υπολογισμό του κόστους διαφήμισης.

 

Το διαφημιστικό υλικό παρέχεται από την Google μέσω των λεγόμενων «Ad Servers». Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε ad server cookies, μέσω των οποίων μπορούν να μετρηθούν ορισμένες παράμετροι για τη μέτρηση της επιτυχίας, όπως η εισαγωγή διαφημίσεων ή κλικ από τους χρήστες. Εάν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μέσω μιας διαφήμισης Google, το Google Ads αποθηκεύει ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτά τα cookies συνήθως λήγουν μετά από 30 ημέρες και δεν προορίζονται να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Για αυτό το cookie, το μοναδικό cookie ID, ο αριθμός των εμφανίσεων διαφημίσεων ανά τοποθέτηση (συχνότητα), η τελευταία εμφάνιση (σχετική με τις μετατροπές μετά την προβολή) και οι πληροφορίες επιλογής εξαίρεσης (σημείωση ότι ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον την επικοινωνία) συνήθως αποθηκεύονται ως τιμές ανάλυσης.

 

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην Google να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Εάν ένας χρήστης επισκέπτεται συγκεκριμένες σελίδες μιας ιστοσελίδας ενός πελάτη Ads και το cookie που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του δεν έχει λήξει, η Google και ο πελάτης μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ο χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έχει ανακατευθυνθεί σε αυτήν τη σελίδα. Σε κάθε πελάτη του Ads έχει εκχωρηθεί ένα διαφορετικό cookie. Επομένως, τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ιστοσελίδων των πελατών της Ads. Δεν συλλέγουμε, ούτε επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στα προαναφερθέντα διαφημιστικά μέτρα. Λαμβάνουμε μόνο στατιστικές αξιολογήσεις από την Google. Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια από τα χρησιμοποιούμενα διαφημιστικά μέτρα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Δεν λαμβάνουμε περαιτέρω δεδομένα από τη χρήση διαφημιστικού υλικού. Ειδικότερα, δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τους χρήστες με βάση αυτές τις πληροφορίες.

 

Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα περιήγησής σας ξεκινά αυτόματα μια άμεση σύνδεση με τον διακομιστή της Google. Δεν επηρεάζουμε την έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του εργαλείου από την Google και σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε: Με την ενσωμάτωση της μετατροπής του Ads, η Google λαμβάνει τις πληροφορίες ότι απευθυνθήκατε στο κατάλληλο μέρος της διαδικτυακής μας εμφάνισης ( internet appearance)  ή κάνατε κλικ σε μια ανακοίνωσή μάς. Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία Google, η Google μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να αποκτήσει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας.

 

2.6.1.2 Υπηρεσίες Επαναληπτικού Μάρκετινγκ της Google Ads

 

Χρησιμοποιούμε την λειτουργία Επαναληπτικού Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της Υπηρεσίας των Google Ads. Η λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ μας επιτρέπει να παρουσιάζουμε στους χρήστες του Ιστοτόπου μας διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα τους σε άλλους Ιστοτόπους εντός του Δικτύου των Διαφημιστικών Υπηρεσιών της Google ( στην αναζήτηση Google ή στο YouTube, οι λεγόμενες Google Ads ή σε άλλους ιστοτόπους). Για τον σκοπό αυτό, η αλληλοεπίδραση των χρηστών στον Ιστοτοπό μας αναλύεται, π..χ για ποίες προσφορές ο χρήστης έδειξε ενδιαφέρον, προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρουσιάζουμε στοχευμένη διαφήμιση στους χρήστες ακόμη και μετά την επίσκεψή τους στον Ιστοτοπό μας σε άλλες σελίδες. Για να κάνουμε αυτό, η Google αποθηκεύει ένα αριθμό στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών που επισκέπτονται ορισμένες υπηρεσίες της Google ή Ιστοτόπους εντός του δικτύου της Google Display.Ο αριθμός αυτός, γνωστός ως «cookie», χρησιμοποιείται για να καταγράφει τις επισκέψεις αυτών των χρηστών. Ο αριθμός χρησιμοποιείται για να ταυτοποιεί μοναδικά ένα πρόγραμμα περιήγησης σε μία συγκεκριμένη συσκευή και όχι για να ταυτοποιεί ένα πρόσωπο. Προσωπικά Δεδομένα δεν αποθηκεύονται.

 

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σε αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης με διάφορους τρόπους: α) ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, ιδίως με τον αποκλεισμό των third-party cookies, δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους, β) απενεργοποιώντας τα cookies για την παρακολούθηση μετατροπών, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να αποκλείονται τα cookies από το domain www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, αυτή η ρύθμιση διαγράφεται όταν διαγράφετε τα cookies, γ) απενεργοποιώντας τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος των παρόχων που αποτελούν μέρος της καμπάνιας «About Ads» μέσω του συνδέσμου http://www.aboutads.info/choices, ρύθμιση η οποία διαγράφεται όταν διαγράφετε τα cookies. δ) απενεργοποιώντας μόνιμα τον Firefox, τον Internet Explorer ή το Google Chrome στα προγράμματα περιήγησής σας στη διεύθυνση http://www.google.com/settings/ads/plugin, ε) ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις cookie αναλόγως (κάντε κλικ εδώ Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από την Google, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Η Google υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Εναλλακτικά, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου (Network Advertising Initiative, NAI) στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org.

 

Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος C. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies.

 

Διάρκεια ζωής Cookies : Μέχρι 1 μήνα ( Αυτό ισχύει μόνο για cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Ιστότοπο).

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α GDPR.

 

2.6.2 Στοιχεία διαφήμισης στα Google Analytic   

   

Ο Δικτυακός αυτός Τόπος χρησιμοποιεί εκτεταμένες λειτουργίες  των Google Analytics (Google Anayltics Advertising Features)  επί πλέον των προτύπων λειτουργειών.Τα Στοιχεία διαφήμισης στα Google Analytics  που εφαρμόζονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο περιλαμβάνουν:

  • Δίκτυο  προβολής της Google για την κοινοποίηση ψηφιακών αποτυπωμάτων
  • Δημογραφικά των Google Analytics  και κοινοποίηση ενδιαφέροντος
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν από  Google Analytics να συλλέγουν δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων μέσω διαφημιστικών cookies και προσδιοριστικών ταυτότητας  (identifiers)

Χρησιμοποιούμε ως εκ τούτου cookies του πρώτου-μέρους  (π.χ Google Analytics cookies)  και  Google διαφημιστικά και προσδιοριστικά ταυτότητας  (identifiers) μαζί προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την ωφέλεια του Δικτυακού μας Τόπου.

 Μπορείτε να εμποδίσετε την συμμετοχή σε αυτή την διαδικασία παρακολούθησης (tracking process)  με διάφορους τρόπους: α) Ρυθμίζοντας το πρόγραμμα  της  Μηχανή αναζήτησης (browser )ανάλογα ; β) μέσω των ρυθμίσεων των διαφημιστικών Google στο  https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; γ) ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις cookies ανάλογα  (κάνετε κλίκ εδώ ). Παρακαλούμε  σημειώσατε  ‘ότι σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να μη είσαστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς πλήρως.

 

  Χρησιμοποιημένα  Cookies: Τύπος  C. Για περαιτέρω πληροφορίες , βλέπετε Cookie Section.

 

Χρονική διάρκεια ζωής Cookie: μέχρι  12 μήνες   αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που έχουν οριστεί από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο). Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) a DSGVO

 

 

2.6.3 Υπηρεσίες Επαναληπτικού Μάρκετινγκ της Google ( Google Remarketing)

 

 

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Υπηρεσίες Επαναληπτικού Μάρκετινγκ Google (Google Remarketing) για να επικοινωνούμε ξανά μαζί σας εντός 24 μηνών. Με αυτήν την εφαρμογή μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, οι διαφημίσεις μας ενδέχεται να εμφανίζονται όταν συνεχίζετε να περιηγείστε στο διαδίκτυο. Αυτό γίνεται μέσω των cookies τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης σας από την Google κατά την επίσκεψη σε διάφορες ιστοσελίδες. Με αυτόν τον τρόπο η Google μπορεί να εντοπίσει τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας. Σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας της Google, η Google δεν συνενώνει τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του remarketing με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να αποθηκευτούν από την Google. Σύμφωνα με την Google, χρησιμοποιούνται μέθοδοι ψευδωνυμοποίησης για το remarketing.

 

Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος C. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies .

 

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) a GDPR

 

2.6.4 Υπεύθυνος Καμπάνιας ( Campaign Manager)( πρώην Doubleclick )

 

Ο Ιστοτόπος αυτός χρησιμοποιεί επίσης το Διαδικτυακό εργαλείο μάρκετινγκ με την ονομασία Campaign Manager) της Google.. Το εργαλείο Campaign Manager χρησιμοποιεί cookies για να παρουσιάσει διαφημίσεις σχετικές με τους χρήστες, να βελτιώσει τις αναφορές απόδοσης της καμπάνιας, ή για να εμποδίσει ένα χρήστη από του να βλέπει τις ίδιες διαφημίσεις  περισσότερες από μία φορά. Η Google χρησιμοποιεί ένα cookie ID για να ανιχνεύει ποίες διαφημίσεις παρουσιάζονται και σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης και προκειμένου να εμποδίζει να παρουσιάζονται αυτές περισσότερο από μία φορά. Επιπρόσθετα το Campaign Manager μπορεί να χρησιμοποιεί cookie IDs  για να συλλέγει μετατροπές που έχουν σχέση με τα αιτήματα διαφημίσεων. Αυτή είναι η περίπτωση π.χ., όταν ένας χρήστης βλέπει μία διαφήμιση του Campaign Manager και αργότερα επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Διαφημιστή με το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης και αγοράζει κάτι εκεί. Σύμφωνα με την Google,τα cookies του Campaign Manager δεν περιέχουν καμία προσωπική πληροφορία.

 

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα μία απ’ ευθείας σύνδεση με τον διακομιστή της Google, μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από την  Google μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου και ως εκ τούτου σας πληροφορούμε σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε: Με την ενσωμάτωση του Campaign Manager, η Google λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε απευθυνθεί στο αντίστοιχο τμήμα της Διαδικτυακής μας παρουσίας ή έχετε κάνει κλίκ σε μία διαφήμισήμας. Εάν είστε εγγεγραμμένος σε μία Υπηρεσία της Google η τελευταία μπορεί να συνδέσει την επίσκεψη σας με τον λογαριασμό σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένος στην Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι δυνατόν οι πάροχοι να μπορούν να ανακτήσουν και να αποθηκεύσουν την διεύθυνση σας IP.

 

Επιπρόσθετα, τα cookies του Campaign Manager (DoubleClick Floodlight), μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε αν ολοκληρώνετε ορισμένες ενέργειες στην/στις ιστοσελίδα/ες μας μετά από διαφημιστική προβολή παρουσίασης/βίντεο μας  στο Google ή σε άλλες πλατφόρμες μέσω του Campaign Manager ή μετά από σε μία διαφήμιση (παρακολούθηση μετατροπών). Το Campaign Manager χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να καταλάβει το περιεχόμενο με το οποίο εσείς έχετε έρθει σε επαφή στον Ιστοτοπό/ους μας προκειμένου να μπορέσουμε να σας στείλουμε αργότερα στοχευμένη διαφήμιση.

 

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης με διάφορους τρόπους: α) ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, ιδίως με τον αποκλεισμό των third-party cookies, οπότε και δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους, β) απενεργοποιώντας τα cookies για την παρακολούθηση μετατροπών ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησης κατά τρόπο ώστε τα cookies να μπλοκάρονται από το χώρο www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, η δε ρύθμιση αυτή διαγράφεται όταν διαγράφετε τα cookies, γ) απενεργοποιώντας τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος των παρόχων οι οποίες είναι μέρος της αυτορυθμιζόμενης καμπάνιας «About Ads» μέσω του συνδέσμου http://www.aboutads.info/choices, η δε ρύθμιση αυτή διαγράφεται μόλις διαγραφούν τα cookies, δ) απενεργοποιώντας μόνιμα τον Firefox, τον Internet Explorer ή το Google Chrome στος περιηγητές σας στο σύνδεσμο  http://www.google.com/settings/ads/plugin ή ε) ρυθμίζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις των cookies (πατήστε εδώ ). Να έχετε υπόψη ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς..

 

Επιπρόσθετα, μπορείτε να εμποδίσετε την Google από το να συλλέγει τα δεδομένα που έχουν παραχθεί από τα cookies και τα οποία σχετίζονται με την χρήση από εσάς των Ιστοτόπων, καθώς και από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google εγκαθιστώντας το plugin του προγράμματος περιήγησης στην κατηγορία “Παρουσίαση Ρυθμίσεων”, «Επέκταση για την απενεργοποίηση του Campaign Manager» στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

 

Περαιτέρω πληροφορίες για  το  Campaign Manager  της Google είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.google.de/doubleclick,, καθώς επίσης για την επεξεργασία δεδομένων γενικά στην Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy: εναλλακτικά, θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες για τον Ιστότοπο της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης  Δικτύου ( Αdvertising Iniative NAI) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.networkadvertising.org. Η Google Η Google υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Χρησιμοποιημένα cookies : Tύπου C. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το Τμήμα Cookies

Νομική βάση: ΄Αρθρο 6 (1) α GDPR

2.6.5 Adform

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης το εργαλείο διαδικτυακού μάρκετινγκ Adform by Adform Germany GmbH. Το Adform χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τους χρήστες, για τη βελτίωση των αναφορών απόδοσης της καμπάνιας ή για να εμποδίσει έναν χρήστη να βλέπει τις ίδιες διαφημίσεις περισσότερες από μία φορές. Η Adform χρησιμοποιεί ένα cookie ID για να παρακολουθήσει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης και για να αποφευχθεί η εμφάνισή τους περισσότερες από μία φορές. Επιπλέον, η  Adform ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookie IDs για τη συλλογή μετατροπών που σχετίζονται με αιτήματα διαφημίσεων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης βλέπει μια διαφήμιση Adform και επισκέπτεται αργότερα την ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου με το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης και αγοράζει κάτι από αυτήν την ιστοσελίδα. Σύμφωνα με την Adform, τα  cookies δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα και διευθύνσεις.

 

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα άμεση σύνδεση με τον διακομιστή της Adform μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέγει η Adform μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου και κατά συνέπεια σας ενημερώνουμε σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε: Με την ενσωμάτωση του Adform, η Adform  λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε απευθυνθεί στο αντίστοιχο τμήμα της παρουσίας μας στο Διαδίκτυο  ή έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμισή μας.

Επιπλέον, τα cookies του Adform μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε αν ολοκληρώνετε συγκεκριμένες ενέργειες στην ιστοσελίδα μας μετά από διαφημιστική προβολή / βίντεο μας στο Google ή σε άλλες πλατφόρμες μέσω του Adform ή μετά από κλικ σε μια διαφήμιση (παρακολούθηση μετατροπών). Το Adform χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να κατανοήσει το περιεχόμενο με το οποίο έχετε αλληλεπιδράσει στην ιστοσελίδα ή στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να μπορούμε να σας αποστείλουμε στοχευμένη διαφήμιση αργότερα.

 

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης με διάφορους τρόπους: α) ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, ιδίως με τον αποκλεισμό των third-party cookies, οπότε και δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους, β) απενεργοποιώντας τα cookies από την Adform μέσω της Μηχανής Περιήγησης σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ γ) ορίζοντας τις προτιμήσεις για cookies ανάλογα ( κάνετε κλίκ εδώ ) Να έχετε υπόψη ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς..

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το adform θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://site.adform.com/, with regards to data protection at Adform Germany GmbH: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

 

Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος C. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies.

 

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α GDPR.

 

 

 

 

2.6.6 (Ιστοσελίδα) Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης τη λειτουργία remarketing "Custom Audiences" της Facebook Inc. ("Facebook") έτσι ώστε να επικοινωνήσει ξανά μαζί σας μέσα σε 6 μήνες. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες της ιστοσελίδας να βλέπουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος ("διαφημίσεις Facebook") όταν επισκέπτονται το Facebook ή άλλες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν επίσης αυτό το εργαλείο.

 

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα άμεση σύνδεση στο διακομιστή του Facebook. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από το Facebook μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου και ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε: Με την ενσωμάτωση του Custom Audiences του Facebook, το Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε απευθυνθεί στην ιστοσελίδα του internet appearance μας ή ότι έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμιση μας. Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία Facebook, το Facebook μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας. Ακόμα και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να αποκτήσει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης.

 

Η λειτουργία "Facebook Custom Audiences" μπορεί να απενεργοποιηθεί στις Ρυθμίσεις Cookies και για συνδεδεμένους χρήστες στη διεύθυνση https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

 

Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος C. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies.

 

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α GDPR.

 

2.7 Διαχειριστής ετικετών Google

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Διαχειριστή ετικετών Google. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει την διαχείριση ετικετών ιστοσελίδων μέσω ενός περιβάλλοντος. Ο Διαχειριστής Εργαλείων Google (Google Tag Manager) εφαρμόζει μόνο ετικέτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται cookies και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Ο Διαχειριστής Εργαλείων Google ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους συλλέγουν δεδομένα εάν κριθεί απαραίτητο. Ωστόσο, ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Εάν έχει πραγματοποιηθεί απενεργοποίηση σε επίπεδο domain ή cookie, εξακολουθεί να ισχύει για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης, εάν εφαρμοστούν με τον Διαχειριστή ετικετών Google.

 

3. Περαιτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες (online και offline)

Εκτός από την αμιγώς ενημερωτική χρήση της ιστοσελίδας μας, προσφέρουμε διάφορες άλλες υπηρεσίες, για τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Εάν χρησιμοποιούμε συμβαλλόμενους παρόχους υπηρεσιών για μεμονωμένες λειτουργίες της προσφοράς μας ή θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούν.

 

Οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν επιλεγεί και προσληφθεί από εμάς προσεκτικά, δεσμεύονται από τις οδηγίες μας και ελέγχονται τακτικά.

 

Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν κάνουμε προσφορές,sweepstakes,συμβάσεις ή παρόμοιες υπηρεσίες  σε συνεργασία με συνεργάτες. Περαιτέρω  πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν κατά την παροχή των δεδομένων σας ή στο πλαίσιο των υπηρεσιών που περιγράφονται κατωτέρω.

 

Σε αντίθεση με το 1.2. σε μερικές περιπτώσεις μία εταιρεία του ομίλου BEIERSDORF είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τις υπηρεσίες που προσφέρονται κατωτέρω, οι οποίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί σε σας σαν τμήμα της επικοινωνίας. Εάν συνεπώς γίνεται αναφορά σε αυτά τα τμήματα της Πολιτικής Απορρήτου, π.χ μέσω Συνδέσμου, και ένας Υπεύθυνος Επεξεργασίας  έχει ήδη κατονομαστεί, π.χ. στο footer/signature ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail) ή μίας κάρτας καμπάνιας, το πρόσωπο αυτό είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 Νο 7 του ΓΚΠΔ

 

Εάν οι πάροχοι υπηρεσιών μας είναι εγκατεστημένοι σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ενδέχεται να πραγματοποιηθούν διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων. Θα σας ενημερώσουμε για τις συνέπειες τυχόν τέτοιας περίστασης στην περιγραφή της υπηρεσίας κατωτέρω.

 

3.1 Επαφή/Επικοινωνία/Συνεργασία

 

Όταν επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε  μαζί μας, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων,  π.χ. σαν καταναλωτής, πρόσωπο για δοκιμή ( test person) συνεργάτης ή πελάτης τα δεδομένα που παρέχετε (η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, εάν χρειαστεί, το όνομά σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας και οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία δίνεται κατά την διάρκεια της επικοινωνίας)

θα αποθηκευτούν και θα επεξεργαστούν από εμάς έτσι ώστε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, τα αιτήματά σας ή τον όποιο σκοπό της επικοινωνίας σας. Διαγράφουμε τα δεδομένα που προκύπτουν εκ νέου στο πλαίσιο αυτό, αφού η αποθήκευση δεν είναι πλέον αναγκαία  και σε περίπτωση που υπάρχουν θεσμικές υποχρεώσεις διατήρησης ή εάν πρέπει να τηρούνται χρονικοί περιορισμοί περιορίζουμε την επεξεργασία.

 

Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που έχουν προκύψει κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, έχουμε έννομο ενδιαφέρον στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις, για εσωτερική επιβεβαίωση ή σύμφωνα με την αντίστοιχη αίτηση επικοινωνίας. Προκειμένου να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, είμαστε υποχρεωμένοι από τον Νόμο να προβούμε σε σύγκριση με τους καταλόγους των κυρώσεων. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε επίσης τα δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες απαιτήσεις για την σύγκριση με αυτούς τους καταλόγους. Περαιτέρω , επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον όμιλο Beiersdorf για την παρεμπόδιση  και την έρευνα ποινικών αδικημάτων και άλλων παρανόμων συμπεριφορών, την εκτίμηση και τον έλεγχο των κινδύνων, για εσωτερική επικοινωνία και για τους αντίστοιχους διοικητικούς σκοπούς. Μπορείτε να αρνηθείτε αυτή την επεξεργασία κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω υπό 4 . Στην περίπτωση των ερωτήσεων από καταναλωτές μέσω του εσωτερικού μας εργαλείου διαχείρισης πελατών, τα προσωπικά δεδομένα συνήθως θα διαγράφονται μετά από ένα έτος. Σαν εξαίρεση, τα δεδομένα θα φυλάσσονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι αναγκαίο για την εγκαθίδρυση, άσκηση ή άμυνα νομίμων απαιτήσεων (legal claims).

Μεταφέρουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στα σχετικά εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. παρόχους υπηρεσιών hosting, παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την εδραίωση επαφών, αλληλογραφία σχετικά με επιχειρηματικά ζητήματα και την εξυπηρέτηση πελατών). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting πλατφόρμας  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι πιστοποιημένοι και υπόκεινται (επιπρόσθετα) στην Ασπίδα  Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) β GDPR.

 

3.2 Newsletter

Το newsletter περιέχει νέα, προσφορές και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα σήματα της Beiersdorf. Με την εγγραφή στο newsletter θα λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις προτάσεις για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, όπως είναι οι διαγωνισμοί ή οι δοκιμές προϊόντων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαφήμισης μέσω δικών σας ή τρίτων καναλιών (π.χ. μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

 

Με την εγγραφή σας στο newsletter θα λαμβάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας ("εξατομικευμένο"). Αξιολογούμε τη συμπεριφορά αγοράς και τα κλικ στις ιστοσελίδες μας ή στο newsletter, προκειμένου να συγκεντρώσουμε τις σχετικές με εσάς πληροφορίες.

 

Το newsletter αποστέλλεται συνήθως μία φορά το μήνα ("τακτικά"). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις (π.χ., για ειδικές ενέργειες), ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν εβδομαδιαία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Χρησιμοποιούμε επίσης μέτρα remarketing για να σας προβάλλουμε τη σχετική διαφήμιση στο διαδίκτυο.

 

Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα διαχείρισης πελατών μας, στην οποία μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών για την υποστήριξη και την εφαρμογή του newsletter.

Οι πάροχοι πλατφόρμας  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

 

Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται διαγράφονται αυτόματα μετά από 24  μήνες εάν δεν ανταποκρίνονται πλέον στο newsletter, π.χ. σε περίπτωση αδράνειας. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το newsletter, μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που περιέχεται σε κάθε newsletter, στη συνέχεια θα καθοδηγηθείτε μέσω της διαδικασίας διαγραφής ή θα μας ενημερώσετε για τη διαγραφή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α GDPR.

 

3.3 Καμπάνιες (π.χ. κληρώσεις, έρευνες, δοκιμές προϊόντων)

Όταν συμμετέχετε σε κληρώσεις, έρευνες ή παρόμοιες καμπάνιες, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε για τη διεξαγωγή της καμπάνιας. Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς μπορείτε να βρείτε στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε καμπάνιας.

 

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στα σχετικά εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών hosting, αποστολής και επεξεργασίας) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την εκτέλεση της καμπάνιας).

Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της καμπάνιας (βλ. όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής), εκτός αν αυτό αντιβαίνει τις θεσμικές υποχρεώσεις διατήρησης ή παραγραφής

 

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν δεν παράσχετε τα δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στην καμπάνια.

 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της καμπάνιας.

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) β  GDPR.

 

3.4 Προφίλ σύνδεσης (Login Profile)

 

Με την εγγραφή σας παρέχουμε την ευκαιρία (να γράψετε κριτικές [Σύνδεμος]  να δημιουργήσετε μια λίστα αγαπημένων), να λάβετε ένα newsletter και θα σας προσφέρουμε μόνο για το μέλλον ένα εξατομικευμένο περιεχόμενο με βάση τη συμπεριφορά σας. Συμφωνείτε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Στη συνέχεια, μπορούμε να σας αποστείλουμε εξατομικευμένη διαφήμιση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

 

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, συμβαλλόμενα μέρη (π.χ. υπηρεσίες hosting, βάση δεδομένων για τους καταναλωτές, κριτικές) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για τη διεξαγωγή διαφήμισης κτλ.). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting πλατφόρμας  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις αποσυνδεθείτε από το πρόγραμμα, εκτός αν αυτό είναι αντίθετο με τις νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης ή διαγραφής. Για να διαγράψετε τα δεδομένα σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη σας και ολοκληρώστε τη διαδικασία διαγραφής ή στείλτε μας την ανάκληση της συγκατάθεσής σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αυτόματα μετά από 24  μήνες αδράνειας.

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α  GDPR.

 

 

3.5. Ταχυδρομικές Αποστολές

 

Σαν επιλεγμένος πελάτης, συνεργάτης, πρόσωπο δοκιμής και/η καταναλωτής, θα λαμβάνετε επίσης ατομική πληροφόρηση για προϊόντα, προσφορές, νέα και δείγματα προϊόντων από εμάς μέσω ταχυδρομείου. (επιστολή).

 

Αυτό αποτελεί ειδική μορφή απ’ ευθείας μάρκετινγκ, το οποίο επίσης βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας και εντείνει την αφοσίωση με το να παρέχει στα ανωτέρω πρόσωπα αποκλειστική πληροφόρηση.

 

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εργολάβους (π.χ.παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης σχέσεων πελατών/καταναλωτών, πρακτορεία μάρκετινγκ, παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών)  σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (ταχυδρομικές αποστολές.). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting πλατφόρμας   θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις αποσυνδεθείτε από το πρόγραμμα, εκτός αν αυτό είναι αντίθετο με τις νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης ή παραγραφής. Μπορείτε να αποσυνδεθείτε ή να προβάλλετε αντίρρηση σε περαιτέρω ταχυδρομικές αποστολές  όπως αυτές αναφέρονται στην επιστολή ή στο τμήμα των αντιρρήσεων κατωτέρω. Περαιτέρω διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αυτόματα μετά από 24 μήνες αδράνειας ( π.χ. όταν δεν χρησιμοποιείτε τα αποσταλέντα κουπόνια)

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ  GDPR.

 

 

3.6 Βαθμολογίες και κριτικές

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν βαθμολογίες και κριτικές προϊόντων, διαδικασιών ή άλλες αξιολογήσεις στο πλαίσιο των προσφορών της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους όρους χρήσης. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να μπορούν οι χρήστες να παρέχουν την γνώμη τους ελεύθερα σχετικά με τα προϊόντα.

 

Η βαθμολογία σας θα δημοσιευθεί με το όνομα χρήστη σας. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδώνυμο αντί για το πραγματικό σας όνομα. Οι βαθμολογίες δεν εμφανίζονται πριν από τη δημοσίευση. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τα σχόλια εάν κριθούν ως παράνομα από τρίτα μέρη.

 

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στα σχετικά εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. παρόχους υπηρεσιών hosting, παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης πελατών) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα).

 

Τα σχόλια διαγράφονται ανάλογα με το λογαριασμό σύνδεσης.

 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ  GDPR

 

 

 

4          Δικαίωμα εναντίωσης ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 (1) α GDPR) για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια ανάκληση επηρεάζει το επιτρεπτό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για το μέλλον.

 

Εφόσον βασίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη στάθμιση συμφερόντων (άρθρο 6 (1) στ GDPR), έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Αυτό συμβαίνει εάν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη, ιδίως για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας, η οποία περιγράφεται από εμάς στην περιγραφή των λειτουργιών/υπηρεσιών. Κατά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος εναντίωσης, σας ζητάμε να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν. Σε περίπτωση δικαιολογημένης εναντίωσής σας, θα εξετάσουμε την κατάσταση και είτε θα σταματήσουμε είτε θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία δεδομένων είτε θα σας επισημάνουμε τους επιτακτικούς λόγους οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας για την εν λόγω επεξεργασία και βάσει των οποίων θα συνεχίσουμε την επεξεργασία.

 

Φυσικά, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης και ανάλυσης δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την αντίρρησή σας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.