Οι δεσμεύσεις μας για το 2020

Η προσέγγισή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της ικανότητάς μας να ανταποκρινόμαστε στις αλλαγές και στη χάραξη μιας μακρόπνοης κουλτούρας. Έχουμε εντοπίσει τα ζητήματα που είναι σημαντικά για τους εταίρους μας, που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησής μας και τα οποία συμβάλλουν στην καταπολέμηση των παγκόσμιων προβλημάτων. Ο σχεδιασμός των φιλόδοξων δεσμεύσεών μας για το 2020 βασίζεται στην εξασφάλιση ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στους τομείς όπου, εμείς ως εταιρεία, έχουμε το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτές οι δεσμεύσεις μάς καθοδηγούν σαφώς και να δίνουν το έναυσμα να αγωνιστούμε για καλύτερες επιδόσεις. 

Προϊόντα

Προϊόντα

Μέχρι το 2020, στόχος μας είναι να παράγουμε το 50% των πωλήσεών μας από προϊόντα που θα έχουν σημαντικά μειωμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον. (Βάση 2011)

Η προσέγγισή μας για την επίτευξη των δεσμεύσεων για τα προϊόντα:   

Όλη η διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος διέπεται από περιβαλλοντική αξιολόγηση. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των νέων προϊόντων και των προϊόντων που επανακυκλοφορούν στην αγορά μετριέται σε σχέση με ένα συγκρίσιμο ή προηγούμενο μοντέλο. Ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση, το οποίο σημαίνει ότι εντάσσουμε σε αυτήν και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα σημεία πώλησης και στις προωθητικές ενέργειες.  

Βάσει ενός πίνακα επιδόσεων της βιώσιμης ανάπτυξης των προϊόντων μας, μετράμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών και των τύπων των προϊόντων μας. Εξετάζουμε βασικά στοιχεία, όπως την ποσότητα των μη ορυκτών συστατικών, τις επιπτώσεις στον τομέα της τοξικολογίας του νερού, τη μείωση των υλικών συσκευασίας, καθώς και τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Για να χαρακτηριστούν ως προϊόντα με «σημαντικά μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις» πρέπει να επιτύχουν ένα θετικό τελικό υπόλοιπο στον πίνακα επιδόσεων. 

Χρησιμοποιούμε αναλύσεις του κύκλου ζωής για να εντοπίσουμε περιβαλλοντικά hotspots σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Αυτές οι ιδέες μάς επιτρέπουν να τελειοποιήσουμε τον πίνακα επιδόσεων των προϊόντων μας. 


Πλανήτης


Πλανήτης

Μέχρι το 2020, στόχος μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% ανά πωλούμενο προϊόν. (Βάση 2005) 

Η προσέγγισή μας για την επίτευξη της δέσμευσης για τον πλανήτη μας: 

Έχουμε επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της χαρτογράφησης των εκπομπών CO2 και τις δράσεις: Πέρα από τα δικά μας κέντρα παραγωγής, θα περιλάβουμε κατηγορίες όπως η αποθήκευση, η μεταφορά, η μεταποίηση από τρίτους, καθώς και οι μετακινήσεις εργαζομένων και τα γραφεία.  

Έχουμε κατανείμει τη φιλόδοξη δέσμευσή μας σε διαφορετικούς υπο-στόχους, για παράδειγμα, τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 20% και τις εκπομπές στα δικά μας κέντρα παραγωγής κατά 50% ανά προϊόν που πωλείται. Όσον αφορά τις κατηγορίες για τις οποίες δεν έχουμε διαθέσιμα στοιχεία του 2005, έχουμε υπολογίσει τα επίπεδα των εκπομπών σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Αερίων του Θερμοκηπίου.  

Εκσυγχρονίζουμε το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων, για να βελτιώσουμε την κάλυψη των δεδομένων μας σε όλες τις κατηγορίες και τις περιοχές. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε τον έλεγχο και τη διαχείριση των επιδόσεων και τις διαδικασίες εξωτερικής αναφοράς. 


Άνθρωποι


Άνθρωποι

Μέχρι το 2020, στοχεύουμε να έχουμε βελτιώσει τη ζωή ενός εκατομμυρίου οικογενειών. (Βάση 2013)

Η δική μας προσέγγιση για την επίτευξη της δέσμευσης για τους ανθρώπους μας:   

Υποστηρίζουμε τις οικογένειες μέσω διαφόρων κοινωνικών προγραμμάτων που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες. Απευθυνόμαστε στις οικογένειες μέσω των μαρκών  μας και των εργαζομένων μας, χρησιμοποιώντας τις εισφορές, όπως η χρηματοδότηση έργων, ο εθελοντισμός των εργαζομένων και οι δωρεές σε είδος. 

Υποστηρίζοντας μεμονωμένα μέλη οικογενειών, π.χ. μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών, της παροχής στις μητέρες της δυνατότητας να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ή της αύξησης της ευαισθητοποίησης στις οικογενειακές ανάγκες, τα έργα μας συμβάλλουν στη βελτίωση της ευημερίας ολόκληρης της οικογένειας.  

Εστιάζουμε σε μακροπρόθεσμα έργα με αξιόπιστους τοπικούς συνεργάτες και δίνουμε προτεραιότητα στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα, αποδεικνύοντας έτσι την προσήλωσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη.