Αποτύπωμα

Beiersdorf Hellas AE
Θεοτοκοπούλου 4, Μαρούσι
Τ.Κ. 151 25, Αθήνα

T: +30 210 660 0000
F: +30 210 661 2344
E: Contact.ath@Beiersdorf.com

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 

  • Θεόδωρος Πουλόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  • Κωνσταντίνος Ντόγανος, Αντιπρόεδρος 
  • Dr. Melanie Schrewe, Μέλος 
  • Matteo Silvestri, Μέλος
  • Ιωάννης Δρυλλεράκης, Μέλος
  • Σταύρος Κυριακούλιας, Μέλος

Αρ. ΓΕΜΗ: 316701000

ΑΦΜ: EL098004327