Βασικές αξίες

Οι τέσσερις αξίες μας έχουν διαμορφώσει την εταιρική κουλτούρα μας από την αρχή και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα. Ενεργούν ως κατευθυντήριος φάρος μας και διασφαλίζουν ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα σε όλη την Beiersdorf. Επιπλέον, μας παρέχουν έναν προσανατολισμό για την καθημερινή μας συμπεριφορά και χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς σε σύγκριση με το οποίο μπορούμε να αξιολογηθούμε.

  • Φροντίδα - Ενεργούμε υπεύθυνα απέναντι στους συναδέλφους, τους καταναλωτές, τις εμπορικές επωνυμίες μας, την κοινωνία και το περιβάλλον μας.
  • Απλότητα - Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σαφήνεια και τη συνέπεια, λαμβάνουμε αποφάσεις γρήγορα και ρεαλιστικά και επικεντρωνόμαστε σε ό, τι είναι απαραίτητο.
  • Θάρρος - Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε τολμηρούς στόχους, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να μάθουμε από τα λάθη μας και να δούμε την αλλαγή ως ευκαιρία.
  • Εμπιστοσύνη - Εννοούμε αυτό που λέμε, τηρούμε τις υποσχέσεις μας και συμπεριφερόμαστε στους άλλους με σεβασμό.