Ρυθμίσεις Cookie

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES

Αυστηρώς απαραίτητες εγγυημένες λειτουργίες των cookies άνευ των οποίων δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε  τις Ιστοσελίδες μας για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Αυτά τα  cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και ως εκ τούτου αποτελούν “ cookies του πρώτου μέρους”. Η συναίνεσή σας  δεν είναι απαραίτητη  για την χρήση των αυστηρώς αναγκαίων  cookies στον Δικτυακό μας Τόπο . Για τον λόγο αυτό, αυστηρώς αναγκαία,  cookies μπορεί επίσης να μη ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ξεχωριστά .

Cookies λειτουργικότητας και απόδοσης

Cookies λειτουργικότητας
Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον Δικτυακό μας Τόπο να αποθηκεύει λεπτομέρειες που έχουν ήδη δοθεί και οι οποίες βασίζονται σε εκείνη την προσφορά την οποία βελτιώσατε  και περισσότερες προσωποποιημένες λειτουργίες . Αυτά τα cookies συγκεντρώνουν μόνο και αποθηκεύουν ψευδώνημες (  pseudonymised) πληροφορίες , κατά τρόπο ώστε να μη μπορεί να ανιχνεύονται οι κινήσεις σας σε άλλους Δικτυακούς Τόπους .

Cookies απόδοσης (Performance cookie)
Τα  cookies Απόδοσης ( Performance cookies) συγκεντρώνουν πληροφορίες για το πώς μία ιστο-σελίδα χρησιμοποιείται . Τα χρησιμοποιούμε για να καταλαβαίνομε καλύτερα πως χρησιμοποιούνται  οι Ιστο-σελίδες μας με τον σκοπό να βελτιώσομε την ελκυστικότητα τους , το περιεχόμενο τους και την λειτουργικότητά τους.

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η απενεργοποίηση των cookies λειτουργικότητας και απόδοσης μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς το  Δικτυακό μας Τόπο.

COOKIES ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Cookies που βασίζονται στην παροχή συναίνεσης εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται μόνο μετά από προηγούμενη ρητή σας έγκριση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies που τοποθετούμε στις ιστοσελίδες μας διατίθενται στην πολιτική προστασίας δεδομένων μας.