Όροι χρήσης

Δεδομένης της πληθώρας ευκαιριών που προσφέρει το Internet αλλά και των κινδύνων που ελλοχεύουν από τη χρήση του, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να τηρήσετε τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπού μας, τις οποίες έχουμε θέσει τόσο προς όφελος δικό σας όσο και για τη δική μας προστασία. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

1. Προσωπικά δεδομένα

Λάβετε υπόψη σας τη Νομική πολιτική μας σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Ενημερώσεις των όρων χρήσης

Λόγω των συνεχών τεχνικών και νομικών προσαρμογών, κατά καιρούς, είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιούμε ή/και να ενημερώνουμε τους υπάρχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης. Ελέγχετε την ημερομηνία μεταφόρτωσης της τελευταίας έκδοσης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Η τελευταία ενημέρωση έγινε τον Οκτώβριο του 2013.

3. Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός κι αν ορίζεται άλλως, το σύνολο του περιεχομένου που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών και των αρχείων ήχου ή εικόνας, ανήκει σε εμάς. (Λάβετε υπόψη σας τη σχετική δήλωση για τους υπερσυνδέσμους στην παράγραφο 4). Το κατοχυρωμένο με πνευματικά δικαιώματα περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ρητή άδεια μόνο για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση (λήψεις, αναπαραγωγές). Αλλαγές στο περιεχόμενο, μεταφράσεις του περιεχομένου ή άλλη επιμέλεια ή η επεξεργασία του επιτρέπονται μόνο μετά από γραπτή άδεια της Beiersdorf AG. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή η κακή χρήση τυχόν εμπορικών σημάτων ή λογότυπων της Beiersdorf AG. Τα υλικά κειμένου, φωτογραφιών και βίντεο που διατίθενταιπρος λήψη από το Γραφείο σύνταξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επιβάρυνση αποκλειστικά για συντακτικούς σκοπούς. Το φωτογραφικό υλικό πρέπει να φέρει σήμανση ότι χρησιμοποιείται για συντακτική χρήση ή για αναπαραγωγή με την ένδειξη «Beiersdorf AG» ως το πρωτότυπο. Επισημαίνεται ότι κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να επισύρει αστικές ή/και ποινικές κυρώσεις.

4. Αποποίηση ευθύνης

Ο παρών ιστότοπος προορίζεται για χρήση από τους κατοίκους της χώρας που επιλέξατε στην οθόνη εκκίνησης μόνο στο www.beiersdorf.com, και σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία. Τα υλικά σε αυτό τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών, μπορεί να μην είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για οποιαδήποτε τοποθεσία εκτός της περιφέρειας αυτής. Προσφορές, προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται ή γνωστοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου και απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που έχετε επιλέξει θα θεωρούνται άκυρα.  Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.beiersdorf.com και επιλέξτε την τοποθεσία σας, για να μεταβείτε στον αντίστοιχο ιστότοπο. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατάρτιση και την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Εντούτοις, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή/και την ποιότητα. 

Ο παρών ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους άλλων παρόχων. Η Beiersdorf AG δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων και δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομο περιεχόμενο ή άλλες νομικές παραβάσεις σε ιστότοπους τρίτων. Ωστόσο, η Beiersdorf AG δεσμεύεται να αφαιρέσει οποιονδήποτε σύνδεσμο ή περιεχόμενο αμέσως μόλις διαπιστώσει με βεβαιότητα ότι παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους. Ο παρών ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει γενικές πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική ή επαγγελματική συμβουλή. Για εξειδικευμένες συμβουλές, συμβουλευτείτε κάποιον ιατρό ή ειδικό της επιλογής σας. Η Beiersdorf AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ενέργειες που λαμβάνονται βάσει των πληροφοριών οι οποίες περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο. Η χρήση του παρόντα ιστότοπου και η λήψη δεδομένων γίνονται με ευθύνη του χρήστη. Η Beiersdorf AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, ιδίως σε αρχεία δεδομένων, τον εξοπλισμό ή/και το λογισμικό του χρήστη, που απορρέει από μια τέτοια ενέργεια. Η ευθύνη για δόλο και βαριά αμέλεια παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

5. Ακροτελεύτιες διατάξεις

Η ακυρότητα ή μη εφαρμοσιμότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων χρήσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εφαρμοσιμότητα των λοιπών διατάξεων που θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως εκτός από τις άκυρες ή μη εφαρμόσιμες διατάξεις. Εάν θέλετε να καταγγείλετε νομικές παραβάσεις σχετικά με τους ιστότοπούς μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Aγίου Νεκταρίου 2,

153 44, Γέρακας Αττικής, 
Τηλ.: 210 - 66 00 000 
Fax:  210 - 66 12 344 

 

Email