Η στρατηγική μας: Η Blue Agenda

Η συναίσθηση των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών μας, η υιοθέτηση πειθαρχημένης προσέγγισης ως προς τη διαχείριση των μαρκών και τα έργα έρευνας και ανάπτυξης με άξονα την καινοτομία έχουν κάνει τη Beiersdorf αυτό που είναι σήμερα. Στόχος μας είναι μια ακόμα καλύτερη πορεία στο μέλλον, με αργά αλλά σταθερά βήματα, και η βιώσιμη εταιρική ανάπτυξη και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το όραμά μας είναι να γίνουμε η πρώτη δύναμη στον τομέα της περιποίησης της επιδερμίδας στις αγορές και τις κατηγορίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Πυξίδα μας είναι η Blue Agenda. Η Blue Agenda δημιουργήθηκε το 2012 και βάσει αυτής καθορίζουμε την πορεία που ακολουθούμε, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και με άξονα αυτήν να επιτύχουμε τους στόχους μας. Αυτό το στρατηγικό πρόγραμμα επικεντρώνεται, αφενός, στην ενίσχυση των μαρκών και της καινοτόμου ισχύος μας, επεκτείνοντας την παρουσία μας στις αναδυόμενες αγορές, και αφετέρου, στους αφοσιωμένους υπαλλήλους μας.

Η Blue Agenda με μια ματιά

Η Blue Agenda με μια ματιά