Η στρατηγική μαςBeiersdorf: «We Care».

Το όραμά μας είναι να γίνουμε η πρώτη δύναμη στον τομέα της περιποίησης της επιδερμίδας στις αγορές και τις κατηγορίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Η επιχειρηματική μας στρατηγική «Blue Agenda» καθορίζει την πορεία μας προς αυτό το όραμα. Η ενίσχυση των μαρκών μας και της καινοτόμου ισχύος μας, η διείσδυσή μας στις αναδυόμενες αγορές και η ανάπτυξη του ταλαντούχου δυναμικού μάς επιτρέπουν να μετατρέπουμε το δυναμικό της εταιρείας μας σε οικονομική επιτυχία. Η «Blue Agenda» μάς επιτρέπει να είμαστε ευέλικτοι, απλοί, αποτελεσματικοί και πιστοί στις αξίες μας. 

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από οικονομική αβεβαιότητα, κοινωνικές πιέσεις και περιβαλλοντικές προκλήσεις, προσπαθούμε η ανάπτυξή μας να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο. Χάρη στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης «We Care» τηρούμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους ενώ παράλληλα μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Την ίδια στιγμή εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι θα ανταμείψουμε τους ανθρώπους, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. 

Ακολουθούμε μια μακρά και επιτυχημένη πορεία σε βιώσιμες καινοτομίες, ειδικά όταν πρόκειται για κοινωνικά θέματα. Η διατήρηση αυτής της επιτυχίας σημαίνει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτός είναι ο λόγος που το 2011 αναπτύξαμε μια στρατηγική και καθορίσαμε κριτήρια μέτρησης βάσει των οποίων μπορούμε να μετρήσουμε τις επιδόσεις μας τώρα και στο μέλλον. Εντοπίσαμε ζητήματα που είναι θεμελιώδους σημασίας για τους εταίρους μας και τα οποία συμβάλλουν στην επιτυχία της εταιρείας. Εστιάζοντας την προσέγγισή μας σε τρεις διαφορετικούς τομείς «Προϊόντα, Πλανήτης, Άνθρωποι», μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας για μια ουσιαστική και σε βάθος χρόνου πορεία. Η στρατηγική μας καλύπτει τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σε όλη την αλυσίδα αξίας, αφενός εξασφαλίζοντας ότι θα λειτουργούμε στο πλαίσιο των περιορισμών των πρώτων υλών και αφετέρου ότι θα μεριμνούμε για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας και θα ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών.

Προϊόντα

• Πρώτες ύλες: Έχουμε συμπεριλάβει κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στην έρευνα, στην προμήθεια πρώτων υλών, καθώς και στην ανάπτυξη νέων συνθέσεων και εφαρμογών. 

• Συσκευασία: Συμβάλλουμε στη διατήρηση των πόρων μέσω της ελαχιστοποίησης της συσκευασίας και της ανάπτυξης εναλλακτικών και πιο φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων συσκευασίας. 

• Δέσμευση των καταναλωτών: Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους καταναλωτές και τους ενθαρρύνουμε να υιοθετήσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.  

Πλανήτης

• Ενέργεια: Αναπτύσσουμε συστηματικά λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μετατροπή των συστημάτων μας σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον πηγές, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

• Απορρίμματα: Ακολουθούμε μια πολιτική «αποφυγής, μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης» και συνεργαζόμαστε στενά με τους συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη των απορριμμάτων όπου αυτό είναι δυνατόν. 

• Νερό: Καταβάλλουμε αδιάκοπες προσπάθειες για να μειώσουμε την κατανάλωση νερού – στην παραγωγική διαδικασία, στα κτίρια και σε άλλους τομείς.

Άνθρωποι

• Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων: Έχουμε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα «Μηδέν ατυχήματα» σε επίπεδο εταιρείας και ακολουθούμε μια προληπτική προσέγγιση για την προστασία της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων μας.  

• Δέσμευση εργαζομένων: Ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας να συμμετέχουν κι αυτοί και εμείς παρέχουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν. 

• Κοινωνική ευθύνη: Στηρίζουμε τις τοπικές και παγκόσμιες κοινωνικές πρωτοβουλίες που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας μας, τις αξίες και την παγκόσμια παρουσία μας.