Πολιτική προστασίας δεδομένων

Κύρια Πολιτική Απορρήτου ( Δικτυακοί τόποι/Εφαρμογές)


1. Γενικές πληροφορίες

1.1 Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
1.2 Υπεύθυνος Επεξεργασίας
1.3 Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων
1.4 Γνωστοποίηση στην  Αρχή

2. Συλλογή και Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας

2.1.  Cookies
2.1.1 Τεχνικά Απαραίτητα cookies ( Τύπος Α )
2.1.2 Cookies Λειτουργικότητας και Απόδοσης (Τύπος Β )
2.1.3 Cookies με βάση τη συγκατάθεση (Τύπος C)
2.1.4 Διαχείριση και διαγραφή όλων των cookies

2.2. Web Analytics
2.2.1 Google Analytics
2.2.2 Δοκιμές Α/Β

2.3  Social plug-ins
2.4. Social login
2.5. Βίντεο στο YouTube
2.6. Διαφήμιση στο Διαδίκτυο

2.6.1. Διαφημίσεις Google ( πρώην Google Adworks)
2.6.1.1 Μετατροπή ΔιαφημίσεωνGoogle
2.6.1.2 Επανατοποθέτηση στην Αγορά ( Remarketing) των διαφημίσεων Google
2.6.2 Διαφημιστικά στοιχεία των Google Analytics
2.6.3 Adform
2.6.4 (Δικτυακός Τόπος) Στοχευμένο Κοινό Ακροατήρια στο Facebook (Facebook Pixel)
2.6.5 Σύνδεσμος εμπορίου (Commerce Connector)
2.6.6. Που να αγοράσεις (Swaven…)         

2.7 Διαχειριστής Ετικετών Google (Google Tag Manager)
2.8 Εμφανίσεις διαφημιστικών παραθύρων για διαφημιστικές εκστρατείες/newsletters/προγράμματα πιστότητας(optinmonster)
2.9 Εκστρατείες διευρυμένης πραγματικότηας(Zappar)
2.10  Captchas (είδος αυτόματου τεστ με την δυνατότητα να ξεχωρίζει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή μηχανή)
                                            
3. Περαιτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες (διαδικτυακές και μη)
3.1 Επαφή/Επικοινωνία/Συνεργασία
3.2 Newsletter
3.3. Καμπάνιες (π.χ. Κληρώσεις, Έρευνες, Δοκιμές Προϊόντων)
3.4 Προφίλ Σύνδεσης (Login Profile)
3.5 Πρόγραμμα Πιστότητας (myNIVEA )
3.6. Ταχυδρομικές αποστολές
3.7  Μελέτες και αξιολογήσεις
3.8 Έρευνες
3.9 SKiN GUiDE
3.10 Δήλωση Απορρήτου για υποψηφίους εργαζόμενους
4 Αντιρρήσεις ή Απόσυρση της συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία Των Προσωπικών Δεδομένων


Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ!

Για την Beiersdorf δεν είναι μόνο σημαντική η φροντίδα και η προστασία του δέρματός σας.  Δίδομε, επίσης, μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και θέλουμε να είστε σε θέση να μας εμπιστευθείτε τόσο όσον αφορά στην προστασία δεδομένων, όπως και στην περίπτωση της περιποίησης του δέρματος. Σας ενημερώνουμε πάντα με διαφάνεια για το σκοπό για τον οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας και αν και για πόσο καιρό τα αποθηκεύουμε. Αυτό σας επιτρέπει να αποφασίσετε εσείς οι ίδιοι για ποιους σκοπούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας. Για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ασφάλεια, οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε εμάς πάντα σε κρυπτογραφημένη μορφή. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε  με οποιονδήποτε τρόπο, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 

1. Γενικές Πληροφορίες
Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις συναφείς υπηρεσίες. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται σε όλους τους δικτυακούς τόπους ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την πολιτική απορρήτου.  

1.1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) αποτελούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.

1.2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4 (7) του GDPR είναι: [Beirsdorf Hellas ΑΕ , Αγίου Νεκταρίου 2, Γέρακας Αττικής, 2106600000, contact.ath@beiersdorf.com] (βλ. αποτύπωμα μας ).

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων: [DataProtectionHellas@Beiersdorf.com ]  ή κάτω από την ταχυδρομική διεύθυνση του Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σε προσοχή του «υπευθύνου προσωπικών δεδομένων.

1.3. Δικαιώματα του Υποκειμένου Δεδομένων
Ως υποκείμενο των δεδομένων που επηρεάζεται από τη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
• Δικαίωμα πρόσβασης
• Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
• Δικαίωμα στη  φορητότητα δεδομένων, και
• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Όταν επεξεργαζόμαστε τα ως άνω αιτήματά σας, υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα , βλέπε 3.1.

1.4. Γνωστοποίηση στην Αρχή
Σε περίπτωση που συντρέχει νομική υποχρέωση, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν μας ζητηθεί να παραδώσουμε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ή στα όργανα επιβολής του νόμου.

Νομική βάση :  Άρθρο 6 (1) (γ) του ΓΚΠΔ ( GDPR)( νόμιμη υποχρέωση)

2. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας
Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν εγγράφεστε ή άλλως μας παρέχετε πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα προς επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. υπηρεσίες hosting, σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την προβολή της ιστοσελίδας και τη δημιουργία του περιεχομένου της).

Η Διαγραφή των φακέλων αρχείου λαμβάνει χώρα μετά από 7 ημέρες 

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ  GDPR. (Έννομο  συμφέρον )


  2.1 Cookies
Εκτός από τα προαναφερθέντα δεδομένα, τα cookies ή άλλες τεχνολογίες όπως τα pixels (αναφερόμενες κατωτέρω σαν ‘cookies’) αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας για να αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες ή φακέλους εικόνων, όπως τα pixels. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας από την ίδια συσκευή, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα διαβιβαστούν στη συνέχεια είτε στην ιστοσελίδα μας (“First Party Cookie”) είτε σε άλλη ιστοσελίδα στην οποία ανήκει το cookie (“Third Party Cookie”).

Μέσω των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί και επιστραφεί, η αντίστοιχη ιστοσελίδα αναγνωρίζει ότι έχετε ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν και την έχετε επισκεφθεί με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να προβάλλουμε την ιστοσελίδα με τον βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας Στο πλαίσιο αυτό, μόνο το ίδιο το cookie αναγνωρίζεται στη συσκευή σας. Πέραν αυτού, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης σας ή εάν είναι απολύτως απαραίτητο ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που προσφέρεται και στην οποία αποκτάτε πρόσβαση αντίστοιχα.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies, ο σκοπός και η λειτουργία των οποίων διευκρινίζονται παρακάτω:

Τεχνικά απαραίτητα cookies (Τύπος A)
Λειτουργικά Cookies  και Cookies  Απόδοσης (τύπος Β)
Cookies με βάση τη συγκατάθεση (π.χ. Μάρκετινγκ) (Τύπος C)

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους cookies που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται στην περιγραφή των εργαλείων ιστοσελίδων  μας στην παρούσα πολιτική απορρήτου  

2.1.1 Απαραίτητα cookies (Τύπος Α)
Τα Τεχνικά Απαραίτητα cookies εγγυώνται λειτουργίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προβλεπόμενη χρήση των ιστοσελίδων μας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και, ως εκ τούτου, αποτελούν first party cookies (cookies πρώτου μέρους). Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα επιστραφούν στην ιστοσελίδα μας.

Τα Τεχνικ Απαραίτητα cookies διασφαλίζουν, για παράδειγμα, ότι εσείς, ως εγγεγραμμένοι χρήστες, παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι όταν έχετε πρόσβαση σε διάφορες υποσελίδιες της ιστοσελίδας μας και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα στοιχεία σύνδεσης κάθε φορά που επισκέπτεστε μια νέα σελίδα.

Η χρήση των τεχνικών  απαραίτητων  cookies στην ιστοσελίδα μας είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Για το λόγο αυτό, τα τεχνικ απαραίτητα cookies δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας οποιαδήποτε στιγμή (βλ. παρακάτω).

Νομική βάση: 

Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ  (GDPR). 

2.1.2 Λειτουργικά Cookies και Cookies Απόδοσης (τύπος Β)
Τα λειτουργικά  cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να αποθηκεύει πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί (όπως καταχωρημένο ονοματεπώνυμο ή επιλογή γλώσσας) και να σας προσφέρουν βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες λειτουργίες με βάση αυτές τις πληροφορίες. Αυτά τα cookies συλλέγουν και αποθηκεύουν μόνο ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες, ώστε να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις σας σε άλλες ιστοσελίδες.

Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας, προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα, το περιεχόμενο και η λειτουργικότητά τους. Αυτά τα cookies μας βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε εάν και ποιες υποσελίδιες της ιστοσελίδας μας επισκέπτονται οι χρήστες και για ποιο περιεχόμενο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ο αριθμός των επισκέψεων σε μια σελίδα, ο αριθμός των υποσέλιδων τις οποίες επισκέφθηκαν, ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, η σειρά των σελίδων τις οποίες επισκέφθηκαν οι χρήστες, οι όροι αναζήτησης που οδήγησαν τον χρήστη σε εμάς, η χώρα, η περιοχή και, ει δυνατόν, η πόλη από την οποία γίνεται η πρόσβαση και το ποσοστό των κινητών συσκευών που έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Αποθηκεύουμε επίσης την κίνηση, τα κλικ και την κύλιση με το ποντίκι του υπολογιστή (scrolling) για να κατανοήσουμε ποιά τμήματα της ιστοσελίδας μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας πιο συγκεκριμένα στις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε την προσφορά μας. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας που μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους καθίσταται αυτόματα ανώνυμη και δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τον συγκεκριμένο χρήστη.

Τα λειτουργικά cookies και τα cookies απόδοσης καλούνται «αυστηρώς αναγκαία» cookies  κατά την έννοια της Οδηγίας ePrivacy 2002/58 EC, 

Μπορείτε να  προσαρμόσετε  ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις των cookies εδώ (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση). 2.1.3 Cookies με βάση τη συγκατάθεση (Τύπος C)
Τα cookies, τα οποία δεν είναι ούτε Τεχνικά Απαραίτητα Cookies  (Τύπος Α) ούτε τα Λειτουργικά cookies ή cookies Απόδοσης (Τύπος Β), θα χρησιμοποιηθούν μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, π.χ. cookies για σκοπούς μάρκετινγκ.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει μέσω cookies από ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να προβάλλουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα μας στις ιστοσελίδες μας. Πιστεύουμε ότι εσείς, ως χρήστης, επωφελείστε από αυτό επειδή προβάλλουμε διαφήμιση ή περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας με βάση τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση, έτσι ώστε να βλέπετε λιγότερη τυχαία διαφήμιση ή κάποιο περιεχόμενο που ίσως σας ενδιαφέρει λιγότερο.

Τα cookies για σκοπούς μάρκετινγκ προέρχονται από εξωτερικές διαφημιστικές εταιρείες (third party cookies – cookies τρίτου μέρους) και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο χρήστης, προκειμένου να δημιουργηθεί για τον χρήστη διαφήμιση με στόχο συγκεκριμένη ομάδα.

Εξαίρεση (opt-out) για cookies που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση στο διαδίκτυο

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα cookies πολλών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσω των εργαλείων επιλογής των καταναλωτών που έχουν δημιουργηθεί σε προγράμματα αυτορρύθμισης σε πολλές χώρες, όπως το https://www.aboutads.info/choices/ στις ΗΠΑ ή το  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices στην ΕΕ.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies που βασίζονται στην  συγκατάθεση (Τύπος C) ατομικά , οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον, προσαρμόζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις cookies.

Νομική βάση: 
Άρθρο 6 (1)  α του ΓΚΠΔ(GDPR).(συγκατάθεση)

2.1.4 Διαχείριση και διαγραφή όλων των cookies
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης με τέτοιο τρόπο ώστε τα cookies γενικά να μην μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή σας ή/και να ερωτάσθε κάθε φορά εάν συμφωνείτε με την ενεργοποίηση των cookies. Μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχετε ενεργοποιήσει ξανά. Μπορείτε να μάθετε λεπτομερώς πώς λειτουργούν όλα αυτά από τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι γενικά η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της ιστοσελίδας μας.

2.2 Web Analytics
2.2.1 Google Analytics
Σκοπός/Πληροφόρηση
Αυτή  η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Ireland Ltd   (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μορφή cookie, η οποία είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτού του Δικτυακό Τόπου που παράγονται από το cookie μεταδίδονται γενικά και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει επεκταθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα για να συμπεριλάβει τον κώδικα "gat._anonymizeIp ()" ώστε να διασφαλιστεί η ανώνυμη καταγραφή διευθύνσεων IP (το λεγόμενο IP masking). Λόγω της ανωνυμοποίησης της IP σε αυτήν την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός της επικράτειας της ΕΕ και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής  Ζώνης. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται και συντομεύεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ. 
Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για την ανάλυση της χρήσης σας αυτής της ιστοσελίδας με σκοπό την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδων και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όπως απαιτείται από το νόμο ή εφόσον τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συνενώνεται με άλλα δεδομένα της Google.

Χρησιμοποιούμε τα Google Analytics προκειμένου να αναλύσομε και να βελτιώσομε τακτικά την χρήση της ιστοσελίδας μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στατιστικά στοιχεία που ελήφθησαν προκειμένου να βελτιώσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας και να τις κάνουμε πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστη. Επιπρόσθετα, συλλέγουμε πληροφορίες για την λειτουργικότητα του δικτυακού μας τόπου (για παράδειγμα προκειμένου να διαπιστώσουμε τυχόν προβλήματα περιήγησης).

Κατά την διαμόρφωση των Google Analytics εξασφαλίζουμε ότι η Google λαμβάνει αυτά τα δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς δεν της επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για τους δικούς της σκοπούς. Η διαμόρφωση των  «Διαφημιστικών  Στοιχείων των Google Analytics» είναι ανεξάρτητη από αυτό και περιγράφεται στο κατάλληλο τμήμα κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται επίσης σε αυτή την ιστοσελίδα.

Χρησιμοποιούμενα Cookies : Τύπος Β. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Τμήμα Cookies

Αποδέκτες


Πληροφορίες τρίτου μέρους: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, Φαξ: +353 (1) 436 1001. Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html , Γενική επισκόπηση των αρχών ασφάλειας και απορρήτου του Google Analytics:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en,, καθώς και της πολιτικής απορρήτου της Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=en. Η Google έχει υπαχθεί στην ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).


Διαγραφή/Αντιρρήσεις

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics μέσω των Ρυθμίσεων των Cookies εδώ ( ρυθμίσεις cookies)
 
Μπορείτε να εμποδίσετε  την αποθήκευση των cookies με τη σωστή ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε την Google να καταγράφει τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας που δημιουργεί το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση: https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = en.


Διάρκεια ζωής των cookies : μέχρι 12 μήνες (αυτό εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των  cookies που έχουν εγκατασταθεί από την ιστοσελίδα).

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων: έως 26 μήνες.

Νομική βάση: 

Άρθρο 6(1) α του ΓΚΠΔ (GDPR) (συγκατάθεση).

2.2.2 Δοκιμές Α / Β

Σκοπός/Πληροφόρηση 

Αυτή η ιστοσελίδα διεξάγει επίσης αναλύσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μέσω του λεγόμενου A / B testing. Μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τις ιστοσελίδες μας με ελαφρώς διαφοροποιημένο περιεχόμενο, ανάλογα με το εξατομικευμένο προφίλ σας (profile assignment). Αυτό μας επιτρέπει να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τις υπηρεσίες μας και να τις κάνουμε πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστη.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για αυτές τις αναλύσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται αποκλειστικά σε διακομιστή στην ΕΕ. Μπορείτε να  εμποδίσετε  την αποθήκευση των cookies με την κατάλληλη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης.

Πριν από τη διεξαγωγή αναλύσεων, οι διευθύνσεις IP υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία σε συντετμημένη μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να αποκλειστεί η άμεση προσωπική επαφή. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα που συλλέχθηκαν από εμάς.

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος B. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies

Αποδέκτες

Τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα από τους παρόχους μας αναλυτικών υπηρεσιών που έχουν βάση την ΕΕ.

Διαγραφή/Αντιρρήσεις.

Διάρκεια ζωής Cookies : μέχρι 2 έτη ( αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο.

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων:  μέχρι 25 μήνες

Νομική βάση: 

Άρθρο 6(1) α του ΓΚΠΔ (GDPR) (συγκατάθεση) 

2.3 Social Plug-ins
Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούνται social plug-ins (“plug-ins”) των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως το κουμπί «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους» στο Facebook, του οποίου η ιστοσελίδα facebook.com λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, η οποία είναι υπεύθυνη για το Facebook.com στην Ευρώπη. Τα plug-ins συνήθως επισημαίνονται με ένα λογότυπο Facebook.

Εκτός από το Facebook, χρησιμοποιούμε plug-ins από το +, "Twitter" (Πάροχος: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) και "Pinterest" (Πάροχος: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ).

Για λόγους προστασίας δεδομένων, αποφασίσαμε σκόπιμα να μην χρησιμοποιούμε απευθείας συνδέσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ιστοσελίδες μας. Αντ αυτού, χρησιμοποιούμε τη λύση "Shariff". Με τη βοήθεια του Shariff, μπορούμε να καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι πότε και εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται στον χειριστή του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει αυτόματη διαβίβαση δεδομένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter ή το Pinterest μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο αν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα περιήγησης σας συνδέεται με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (π.χ. "Μεταβίβαση" (pass on), «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους») συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και θα μεταβιβάσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο διαχειριστή  του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και αντίστροφα. Δεν έχουμε καμία επιρροή στη φύση και την έκταση των δεδομένων που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πάροχοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύουν  τα δεδομένα που συλλέγονται και αφορούν εσάς ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιούν για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού προσανατολισμένου  στη ζήτηση της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφήμισης αντίστοιχης με τη ζήτηση και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο plug-in για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Μέσω των plug-ins σας προσφέρουμε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χρήστες, ώστε να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη.

Τα δεδομένα μεταφέρονται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον πάροχο του plug-in. Εάν είστε συνδεδεμένοι με τον πάροχο του plug-in, τα δεδομένα σας που συλλέχθηκαν σε εμάς θα διατεθούν απευθείας στον υπάρχοντα λογαριασμό που έχετε στον πάροχο του plug-in. Αν κάνετε κλικ στο ενεργοποιημένο κουμπί και κοινοποιήσετε, για παράδειγμα, τη σελίδα, οι πάροχοι των plug-in αποθηκεύουν επίσης αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη και τις μοιράζονται δημοσίως με τις επαφές σας. Συνιστούμε να αποσυνδέεστε τακτικά μετά τη χρήση ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί, οπότε μπορείτε να αποφύγετε την καταχώρηση του προφίλ σας στον πάροχο plug-in.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τους από τον πάροχο plug-in, ανατρέξτε στις δηλώσεις προστασίας των δεδομένων αυτών των παρόχων, όπως αναφέρονται παρακάτω. Θα σας παράσχουν επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για το ζήτημα αυτό και για τη ρύθμιση των επιλογών για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

α) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Το Facebook υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
β) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, ΗΠΑ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Η Google υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
γ) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Το Twitter υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacy shield.gov/EU-US-Framework. 
δ) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/. 
ε) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany; http://www.xing.com/privacy.  
στ) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Germany; https://t3n.de/store/page/datenschutz. 
ζ) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Το LinkedIn υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
η) Flattr Network Ltd., 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, Λονδίνο, Middlesex, Αγγλία, EC1R 5DF, Great Britain; https://flattr.com/privacy]

2.4 Social Login
Για να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, έχετε επίσης τη δυνατότητα να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας με το υπάρχον προφίλ σας σε ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα: το Facebook, το Twitter ή το Google+ και, τέλος, να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε.

Για το σκοπό αυτό, διατίθενται στη σελίδα εγγραφής ή στη σελίδα σύνδεσης τα αντίστοιχα σύμβολα των σχετικών παρόχων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζονται από την ιστοσελίδα μας. Πριν από τη σύνδεση με τον πάροχο, πρέπει να συμφωνείτε ρητά με τη διαδικασία και τη διαβίβαση των δεδομένων που περιγράφονται παρακάτω:

Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο σύμβολο, ανοίγει ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο (η λεγόμενη εφαρμογή), στο οποίο πρέπει να συνδεθείτε εισάγοντας τα δεδομένα σύνδεσης για το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αφού συνδεθείτε με επιτυχία, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα σας ενημερώσει για τα δεδομένα που θα μας διαβιβαστούν για τον έλεγχο ταυτότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής ή σύνδεσης. Εάν έχετε συμφωνήσει σε αυτή τη μεταφορά δεδομένων, τα πεδία που απαιτούνται από εμάς για εγγραφή θα συμπληρωθούν με τα διαβιβαζόμενα δεδομένα. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για εγγραφή ή σύνδεση είναι (i) το όνομά σας και (ii) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email).

Μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας για τη χρήση των διαβιβαζόμενων και απαιτούμενων δεδομένων, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από εμάς και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν υπάρχει σύνδεσμος πέρα από τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας μεταξύ του λογαριασμού πελάτη που δημιουργήσατε σε εμάς και του λογαριασμού σας στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Για να εκτελέσετε τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας για εγγραφή και σύνδεση, η διεύθυνση IP σας διαβιβάζεται στον αντίστοιχο πάροχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν επηρεάζουμε τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων από τον αντίστοιχο πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου:

α) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Το Facebook υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
β) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, ΗΠΑ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Η Google υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
γ) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Το Twitter υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Facebook Connect

Εάν στην παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται ένα ούτως επονομαζόμενο  κουμπί "Facebook Connect", μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας με τα δεδομένα χρήστη του Facebook. Επιπλέον, το Facebook Connect μπορεί να περιλαμβάνει αυτόματα πληροφορίες για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας στο προφίλ σας στο Facebook. Στο πλαίσιο αυτό, όταν ενεργοποιήσετε το κουμπί, θα σας δοθεί η ευκαιρία να παράσχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για την πρόσβαση στα δεδομένα χρήστη σας στο Facebook και για δημοσιοποίηση πληροφοριών και δραστηριότητας στο προφίλ σας στο Facebook. Η χρήση περαιτέρω δεδομένων (π.χ. επαφή μέσω της διεύθυνσής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) πραγματοποιείται μόνο με προηγούμενη ρητή συγκατάθεση. Να έχετε υπόψη ότι το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ή την ιστοσελίδα μέσω του Facebook Connect, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητάς σας. Για λόγους προσαρμογής της διαδικασίας σύνδεσης, το Facebook μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να λάβει περιορισμένο αριθμό πληροφοριών πριν από την έγκριση της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας. Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο αυτό και οι επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, διατίθενται στην πολιτική απορρήτου του Facebook:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Το Facebook υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

2.5 Βίντεο στο YouTube

Έχουμε ενσωματώσει τα βίντεο YouTube στην ιστοσελίδα μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο http://www.YouTube.com και μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας από την ιστοσελίδα μας. Όλα αυτά ενσωματώνονται στην «λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων», δηλ. κανένα στοιχείο σχετικά με εσάς ως χρήστη δεν θα διαβιβαστεί στο YouTube, αν δεν κάνετε κλικ στα βίντεο για να αρχίσει η αναπαραγωγή τους. Μόνο όταν αναπαράγετε τα βίντεο, θα διαβιβαστούν στο YouTube τα δεδομένα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. Δεν ασκούμε κανενός είδους επιρροή  για τη διαβίβαση των δεδομένων.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι επισκεφθήκατε την αντίστοιχη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, θα διαβιβάζονται τα δεδομένα που αναφέρονται στην Ενότητα 2 της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το εάν το YouTube παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Google, οι πληροφορίες σας θα συσχετιστούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν θέλετε να συσχετιστείτε με το προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και προσανατολισμένου στη ζήτηση σχεδιασμού της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για τους χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) για να παρέχει διαφήμιση προσανατολισμένη στη ζήτηση και να ενημερώνει άλλους χρήστες του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το YouTube για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το YouTube, ανατρέξτε στην κάτωθι πολιτική απορρήτου. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Η Google υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ - ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

2.6 Διαφήμιση στο διαδίκτυο

2.6.1 Google Ads  (προηγουμένως Google Adwords

Πληροφόρηση/Σκοπός 
 
2.6.1.1  Μετατροπή των Google Ads
Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του Google Ads για να σας επιστήσουμε την προσοχή στις ελκυστικές προσφορές μας με τη βοήθεια διαφημιστικού υλικού (το λεγόμενο Google Ads) σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Μπορούμε να προσδιορίσουμε σε σχέση με τα δεδομένα της εκάστοτε διαφημιστικής καμπάνιας πόσο επιτυχημένα είναι τα μεμονωμένα διαφημιστικά μέτρα. Σκοπός μας είναι να προβάλλουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν, και να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας πιο ενδιαφέρουσα για εσάς και να επιτύχουμε έναν δίκαιο υπολογισμό του κόστους διαφήμισης.

Το διαφημιστικό υλικό διανέμεται  από την Google μέσω των λεγόμενων «Ad Servers». Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε ad server cookies, μέσω των οποίων μπορούν να μετρηθούν ορισμένες παράμετροι για τη μέτρηση της επιτυχίας, όπως η εισαγωγή διαφημίσεων ή κλικ από τους χρήστες. Εάν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μέσω μιας διαφήμισης Google, το Google Ads αποθηκεύει ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτά τα cookies συνήθως λήγουν μετά από 30 ημέρες και δεν προορίζονται να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Για αυτό το cookie, το μοναδικό cookie ταυτότητας (ID), ο αριθμός των εμφανίσεων διαφημίσεων ανά τοποθέτηση (συχνότητα), η τελευταία εμφάνιση (σχετική με τις μετατροπές μετά την προβολή) και οι πληροφορίες επιλογής εξαίρεσης (σημείωση ότι ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον την επικοινωνία) συνήθως αποθηκεύονται ως τιμές ανάλυσης.

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην Google να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Εάν ένας χρήστης επισκέπτεται συγκεκριμένες σελίδες μιας ιστοσελίδας ενός πελάτη Ads και το cookie που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του δεν έχει λήξει, η Google και ο πελάτης μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ο χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έχει ανακατευθυνθεί σε αυτήν τη σελίδα. Σε κάθε πελάτη του Ads έχει εκχωρηθεί ένα διαφορετικό cookie. Επομένως, τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ιστοσελίδων των πελατών της Ads. Δεν συλλέγουμε, ούτε επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στα προαναφερθέντα διαφημιστικά μέτρα. Λαμβάνουμε μόνο στατιστικές αξιολογήσεις από την Google. Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια από τα χρησιμοποιούμενα διαφημιστικά μέτρα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Δεν λαμβάνουμε περαιτέρω δεδομένα από τη χρήση διαφημιστικού υλικού. Ειδικότερα, δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τους χρήστες με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα περιήγησής σας ξεκινά αυτόματα μια άμεση σύνδεση με τον διακομιστή της Google. Δεν επηρεάζουμε την έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του εργαλείου από την Google και σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε: Με την ενσωμάτωση της μετατροπής του Ads, η Google λαμβάνει τις πληροφορίες ότι απευθυνθήκατε στο κατάλληλο μέρος της διαδικτυακής μας εμφάνισης ( internet appearance)  ή κάνατε κλικ σε μια ανακοίνωσή μας. Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία Google, η Google μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να αποκτήσει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας.

2.6.1.2 Υπηρεσίες Επαναληπτικού Μάρκετινγκ (remarketing) της Google Ads

Χρησιμοποιούμε την λειτουργία Επαναληπτικού Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της Υπηρεσίας των Google Ads. Η λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ μας επιτρέπει να παρουσιάζουμε στους χρήστες της ιστοσελίδας μας διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα τους σε άλλους δικτυακούς τόπους εντός του Δικτύου των Διαφημιστικών Υπηρεσιών της Google ( στην αναζήτηση Google ή στο YouTube, οι λεγόμενες Google Ads ή σε άλλους Δικτυακού Τόπους). Για τον σκοπό αυτό, η αλληλοεπίδραση των χρηστών στην ιστοσελίδα μας αναλύεται ως προς τα εξής, πχ για ποιες προσφορές ο χρήστης έδειξε ενδιαφέρον, προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρουσιάζουμε στοχευμένη διαφήμιση στους χρήστες ακόμη και μετά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα μας σε άλλες σελίδες. Προς το σκοπό αυτό, η Google αποθηκεύει  cookies στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών που επισκέπτονται ορισμένες υπηρεσίες της Google ή Δικτυακού Τόπους εντός του Δικτύου της Google Display. Αυτό το “cookie”, χρησιμοποιείται για να καταγράφει τις επισκέψεις αυτών των χρηστών. Ο αριθμός χρησιμοποιείται για να ταυτοποιεί μοναδικά ένα πρόγραμμα περιήγησης σε μία συγκεκριμένη συσκευή. 
Χρησιμοποιούμενα Cookies : Τύπος C. Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε το τμήμα Cookies

Αποδέκτες

Για περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και τον χαρακτήρα της συλλογής των δεδομένων και της επεξεργασίας από την  Google παρακαλούμε αναφερθείτε στην Πολιτική Απορρήτου. Εκεί μπορείτε επίσης να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρυθμίσεων προκειμένου να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας.

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy;  Η Google έχει υποβάλλει εαυτήν στην Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου  EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον Δικτυακό Τόπο της Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.networkadvertising.org.
 Διαγραφή/Απόσυρση  

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σε αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης με διάφορους τρόπους: α) ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης,(ιδίως με τον αποκλεισμό των third-party cookies, δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους,) β) απενεργοποιώντας τα cookies για την παρακολούθηση μετατροπών, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να αποκλείονται τα cookies από το domain www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads  ρύθμιση που διαγράφεται αυτόματα όταν διαγράφετε τα cookies σας, γ) απενεργοποιώντας τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος των παρόχων που αποτελούν μέρος της καμπάνιας «About Ads» αυτορυθμισμένης εκστρατείας μέσω του συνδέσμου http://www.aboutads.info/choices, ρύθμιση η οποία διαγράφεται όταν διαγράφετε τα cookies. δ) απενεργοποιώντας μόνιμα τον Firefox, τον Internet Explorer ή το Google Chrome στα προγράμματα περιήγησής σας στη διεύθυνση http://www.google.com/settings/ads/plugin, ε) ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις cookie αναλόγως (κάντε κλικ εδώ ). Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράςΔιάρκεια ζωής Cookies : Μέχρι  180 ημέρες ( Αυτό ισχύει μόνο για cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο).

Νομική βάση: 

Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR). (συγκατάθεση)

2.6.2. Στοιχεία διαφήμισης στα Google Analytics 

Ο Δικτυακός αυτός Τόπος χρησιμοποιεί επίσης εκτεταμένες λειτουργίες  των Google Analytics (Google Anayltics Advertising Features) επί πλέον των προτύπων λειτουργιών.Τα Στοιχεία διαφήμισης στα Google Analytics  που εφαρμόζονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο περιλαμβάνουν:
Δίκτυο  προβολής της Google για την κοινοποίηση ψηφιακών αποτυπωμάτων  
Δημογραφικά των Google Analytics  και κοινοποίηση ενδιαφέροντος 
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν από  Google Analytics να συλλέγουν δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων μέσω διαφημιστικών cookies και προσδιοριστικών ταυτότητας  (identifiers) 

 
Χρησιμοποιούμε ως εκ τούτου cookies πρώτου μέρους  (π.χ Google Analytics cookies) και  cookies διαφήμισης της Google και προσδιοριστικά ταυτότητας  (identifiers) μαζί προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. 
Μπορείτε να εμποδίσετε την συμμετοχή σε αυτή την διαδικασία παρακολούθησης (tracking process)  με διάφορους τρόπους: α) Ρυθμίζοντας το πρόγραμμα  της  μηχανής αναζήτησης (browser )ανάλογα, β) μέσω των ρυθμίσεων των διαφημίσεων Google στο  https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en γ) ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις cookies ανάλογα  (κάνετε κλίκ εδώ . Παρακαλούμε  σημειώσατε ότι σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να μη είσαστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς πλήρως.
Χρησιμοποιούμενα  Cookies: Τύπος  C. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπετε Cookie Section.
Διάρκεια ζωής Cookie: μέχρι  12 μήνες   αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που έχουν οριστεί από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο).
Νομική Βάση :
Art. 6 (1) α του ΓΚΠΔ (GDPR) (συγκατάθεση)  
 


2.6.3. Adform 
Πληροφόρηση/σκοπός 
Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το εργαλείο διαδικτυακού μάρκετινγκ Adform από την Adform A/S Denmark. Το Adform χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τους χρήστες, για τη βελτίωση των αναφορών απόδοσης της καμπάνιας ή για να εμποδίσει έναν χρήστη να βλέπει τις ίδιες διαφημίσεις περισσότερες από μία φορές. Η Adform χρησιμοποιεί ένα cookie ID για να παρακολουθήσει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης και για να αποφευχθεί η εμφάνισή τους περισσότερες από μία φορές. Επιπλέον, η  Adform ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookie IDs για τη συλλογή μετατροπών που σχετίζονται με αιτήματα διαφημίσεων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης βλέπει μια διαφήμιση Adform και επισκέπτεται αργότερα την ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου με το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης και αγοράζει κάτι από αυτήν την ιστοσελίδα. Tα Adform  cookies δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα και διευθύνσεις. 

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα άμεση σύνδεση με τον διακομιστή της Adform μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Με την ενσωμάτωση του Adform, η Adform  λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε απευθυνθεί στο αντίστοιχο τμήμα της παρουσίας μας στο διαδίκτυο  ή έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμισή μας. 

Επιπρόσθετα, τα cookies του Adform μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε αν ολοκληρώνετε συγκεκριμένες ενέργειες στην ιστοσελίδα μας μετά από  μία  προβολή / βίντεο διαφημίσεων στο  μας στο Adform`ή σε άλλες πλατφόρμες μέσω του Adform ή μετά από κλικ σε μια διαφήμιση (παρακολούθηση μετατροπών). Το Adform χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να κατανοήσει το περιεχόμενο με το οποίο έχετε αλληλεπιδράσει στην ιστοσελίδα ή στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να μπορούμε να σας αποστείλουμε στοχευμένη διαφήμιση αργότερα.

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος C. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies.


Αποδέκτες

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Adform στον σύνδεσμο: https://site.adform.com/,, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων στην Adform A/S Denmark: https://site.adform.com/privacy-center/overview. 

Διαγραφή/Απόσυρση 

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης με διάφορους τρόπους: α) ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, ιδίως με τον αποκλεισμό των third-party cookies, οπότε και δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους, β) απενεργοποιώντας τα cookies από την Adform μέσω της Μηχανής Περιήγησης σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ γ) ορίζοντας τις προτιμήσεις σας για cookies ανάλογα ( κάνετε κλίκ εδώ ). 


Διάρκεια ζωής των cookies : μέχρι 180 ημέρες μετά την τελευταία διαδραστική πράξη ( αυτό εφαρμόζεται μόνο στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο)

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης δεδομένων : μέχρι 13 μήνες 


Νομική βάση: 

Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR). (συγκατάθεση)
2.6.4 (Ιστοσελίδα) Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης τη λειτουργία remarketing "Custom Audiences" της Facebook Inc. ("Facebook") έτσι ώστε να επικοινωνήσει ξανά μαζί σας μέσα σε 180 ημέρες . Αυτό επιτρέπει στους χρήστες της ιστοσελίδας να βλέπουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος ("διαφημίσεις Facebook") όταν επισκέπτονται το Facebook ή άλλες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν επίσης αυτό το εργαλείο.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα άμεση σύνδεση στο διακομιστή του Facebook. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από το Facebook μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου και ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε: Με την ενσωμάτωση του Custom Audiences του Facebook, το Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε απευθυνθεί στην ιστοσελίδα του internet appearance μας ή ότι έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμιση μας. Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία Facebook, το Facebook μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας. Ακόμα και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να αποκτήσει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης.

Η λειτουργία "Facebook Custom Audiences" μπορεί να απενεργοποιηθεί στις Ρυθμίσεις Cookies και για συνδεδεμένους χρήστες στη διεύθυνση https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος C. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies.

Αποδέκτες

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για την συλλογή δεδομένων : http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications και http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Η Facebook έχει υπαχθεί στην Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ – ΗΠΑ (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

Διαγραφή/Απόσυρση: 

Η λειτουργία των “Facebook Custom Audiences” μπορεί να απενεργοποιηθεί στην Ρύθμιση των cookies και για τους χρήστες που έχουν κάνει είσοδο στο https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Διάρκεια ζωής των cookies : μέχρι 180 ημέρες μετά την τελευταία διαδραστική πράξη ( αυτό εφαρμόζεται μόνο στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο)

Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR) (συγκατάθεση)

2.6.5. Σύνδεσμος Εμπορίου (commerce connector ) .

Στον Δικτυακό μας τόπο σας παρέχουμε ένα κατάλογο διαφορετικών διαδικτυακών (online) εμπόρων λιανικής, όπου μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα μας. Εάν κάνετε κλίκ σε σύνδεσμο ενός από τους εμπόρους λιανικής, θα προωθηθείτε στην ιστοσελίδα με τις λεπτομέρειες του προϊόντος του επιλεγμένου εμπόρου λιανικής και o συνεργάτης μας - Commerce Connector GmbH, - θα αποθηκεύσει ένα cookie στην συσκευή σας για μία περίοδο 7 ημερών. Εάν πραγματοποιήσετε αγορά στον επιλεγμένο έμπορο λιανικής εντός αυτής της περιόδου η  Commerce Connector λαμβάνει γενικές πληροφορίες για την αγορά σας μόλις έχετε ολοκληρώσει την αγορά και έχετε φθάσει στην σελίδα Επιβεβαίωση Παραγγελίας

Για τον σκοπό αυτό, η Commerce Connector λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό cookie ο οποίος χρησιμοποιείται προκειμένου να δημιουργήσει ανώνυμες στατιστικές πωλήσεων των προϊόντων μας που έχουν αγοραστεί μέσω του Συνδέσμου. Η Commerce Connector μας παρέχει αυτές τις ανώνυμες στατιστικές. 


Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος C. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τμήμα Cookies.

Αποδέκτες:

Τα δεδομένα θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον συνεργάτη μας Commerce Connector GmbH, Deckerstr. 41, 70372 Stuttgart.Παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της Commerce Connector για περισσότερες πληροφορίες για το εργαλείο αυτό και για την απενεργοποίησή του.

Διαγραφή/Απόσυρση

Διάρκεια ζωής των cookies: 7 ημέρες (αυτό εφαρμόζεται μόνο στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο) )https://www.commerce-connector.com/website/de/policy-de/policy_cco/#optout


Νομική βάση:

 Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR)   (συγκατάθεση)


2.6.6 Που να αγοράσετε (Swaven)

Σκοπός/Πληροφόρηση 

Σας παρέχουμε μέσω της ιστοσελίδας μας  την ευκαιρία να αγοράσετε τα προϊόντα μας από Ιστοσελίδες λιανικής  (π.χ. με ένα σύμβολο κάρτας αγορών). Με αυτή την λειτουργία λαμβάνουμε μόνο πληροφορίες απόδοσης και αναλυτικής πληροφόρησης για να παρακολουθούμε (audience) την απόδοση του εργαλείου ( μέσω των cookies) πράγμα το οποίο συνιστά δραστηριότητα που εμπίπτει στο έννομο συμφέρον μας. Δεν πραγματοποιείται ανίχνευση διασυνδεδεμένων Δικτυακών Τόπων (cross websites) και, ως εκ τούτου,  δεν λαμβάνομε  πληροφορίες σχετικά με το εάν έχετε αγοράσει κάτι στο επιλεγμένο κατάστημα.

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος Β . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies.

Αποδέκτες:

Τα δεδομένα θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον συνεργάτη μας Swaven SAS, Paris, France.Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρεθούν εδώ: https://www.swaven.com/cookie-policy/

Διαγραφή:


Διάρκεια ζωής των cookies : μέχρι 12 μήνες  ( αυτό εφαρμόζεται μόνο  στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο)

Νομική βάση:

 Άρθρο 6(1) α του ΓΚΠΔ (GDPR) (συγκατάθεση)

2.7 Διαχειριστής ετικετών Google

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Διαχειριστή ετικετών Google. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει την διαχείριση ετικετών ιστοσελίδων μέσω ενός περιβάλλοντος. Ο Διαχειριστής Εργαλείων Google (Google Tag Manager) εφαρμόζει μόνο ετικέτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται cookies και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Ο Διαχειριστής Εργαλείων Google ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους συλλέγουν δεδομένα εάν κριθεί απαραίτητο. Ωστόσο, ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Εάν έχει πραγματοποιηθεί απενεργοποίηση σε επίπεδο domain ή cookie, εξακολουθεί να ισχύει για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης, εάν εφαρμοστούν με τον Διαχειριστή ετικετών Google.
2.8 Αναδυόμενα Παράθυρα για διαφημιστικές εκστρατείες/newsletter/προγράμματα πιστότητας (optinmonster)

Σκοπός/Πληροφόρηση:

 Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί στοιχεία αναδυομένων παραθύρων (pop up features) προκειμένου να σας προσφέρει ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο για να συμμετέχετε στις διαφημιστικές εκστρατείες ή να εγγραφόσαστε συνδρομητές σε newsletter/προγράμματα πιστότητας. Ο σκοπός κάθε διαφημιστικής εκστρατείας/newsletter/προγράμματος πιστότητας περιγράφεται σε ένα από αυτά τα τμήματα κατωτέρω και είναι ανεξάρτητος από την παροχή αυτής της λειτουργίας των αναδυομένων παραθύρων.
Εμείς μερικές φορές χρησιμοποιούμε λειτουργίες προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι εσείς βλέπετε τα αναδυόμενα παράθυρα υπό ορισμένες συνθήκες, π.χ. ότι βλέπετε μόνον τα αναδυόμενα παράθυρα την πρώτη φορά που επισκέπτεσθε τον δικτυακό μας τόπο ή πόσο συχνά θα εμφανίζονται τα αναδυόμενα παράθυρα.

Χρησιμοποιούμενα cookies :  Τύπος Β. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο Τμήμα Cookies.

Αποδέκτες:

Διαβιβάζουμε τα συλλεγέντα δεδομένα στα σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες θυγατρικές εταιρείες εντός του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών επεξεργαστές συμβολαίων ( π.χ. πάροχοι φιλοξενίας (hosting) και υπηρεσιών υποστήριξης και ανάλυσης) σύμφωνα με τους σκοπούς που απαιτούνται ( για την πραγματοποίηση της επιθυμητής διαφημιστικής εκστρατείας/newsletter/προγραμμάτων πιστότητας). Οι πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα  από μία Τρίτη χώρα  ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ (GDPR) με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι ( επί πλέον) πιστοποιημένοι από την Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αυτού δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu en.

Διαγραφή/Αντιρρήσεις:

Η διαγραφή των δεδομένων που έχουν εισαχθεί εξαρτάται από την διαφημιστική εκστρατεία/newsletter/πρόγραμμα πιστότητας όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Διάρκεια ζωής των cookies : μέχρι 12 μήνες, γενικά 30 ημέρες  ( αυτό εφαρμόζεται μόνον στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο)

Νομική βάση: 

Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ  (GDPR)

( όταν γίνεται επεξεργασία σύμφωνα με το έννομο συμφέρον που περιγράφεται πιο πάνω) 
2.9.Διαφημιστικές εκστρατείες διευρυμένης Πραγματικότητας (Augmented Reality):

Σκοπός/Πληροφόρηση:

Αυτός ο Δικτυακός Τόπος προσφέρει στοιχεία Διευρυμένης Πραγματικότητας (AR) . Ως εκ τούτου θα χρειαστεί να αποκτηθεί πρόσβαση στην κάμερα της συσκευής σας προκειμένου να λειτουργήσει σύμφωνα με τον σκοπό της. Οι φωτογραφίες ή τα βίντεο από την συσκευή σας δεν θα συλλέγονται ή αποθηκεύονται.

Αυτός ο Δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί/δημιουργεί στατιστικές προκειμένου να μετράει την απόδοση και την λειτουργικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών διευρυμένης πραγματικότητας. Μοναδικό προφίλ χρήστη δεν θα δημιουργηθεί.

Για μία πιο λεπτομερή στατιστική και προκειμένου να σας οδηγήσει στο τοπικό σας Δικτυακό Τόπο θα καθορίσομε την τοποθεσία της ΙΡ διεύθυνσης σας. Η διεύθυνση σας ΙΡ θα διαγραφεί το συντομότερο δυνατόν και δεν θα αποθηκευτεί εντός των στατιστικών.

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος Α.Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρεθούν βρεθούν στο Τμήμα Cookies ( σύνδεσμος στο τμήμα cookies τμήμα 2.1.

Αποδέκτες:


Μεταφέρομε τα συλλεγέντα δεδομένα στα σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες θυγατρικές εταιρείες εντός του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών  επεξεργαστές συμβολαίων ( π.χ. πάροχοι φιλοξενίας (hosting) και υπηρεσιών επεξεργασίας) σύμφωνα με τους σκοπούς που απαιτούνται (για την πραγματοποίηση διαφημιστικών εκστρατειών AR και για την μέτρηση της απόδοσης). Ο κύριος πάροχος υπηρεσιών είναι η εταιρεία Zappar Ltd,The Barley Mow Centre;10 Barley Mow Passage, London W4 4PH UK (SC394617). Οι πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα  από μία Τρίτη χώρα  (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ (GDPR) με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι ( επί πλέον) πιστοποιημένοι από την Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αυτού δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu en.

Διαγραφή/Αντιρρήσεις :

Οι φωτογραφίες ή τα βίντεο από την συσκευή σας δεν θα συλλεγούν ή αποθηκευθούν. Για τον καθορισμό της τοποθεσίας θα κάνουμε χρήση της διεύθυνσης ΙΡ ,η οποία μετά θα διαγραφεί και δεν θα αποθηκευτεί εντός των στατιστικών. Η διαγραφή γενικά λαμβάνει χώρα σε δευτερόλεπτα αλλά μπορεί να πάρει κάτω από ορισμένες περιστάσεις μέχρι 24 ώρες.

Νομική βάση: 

Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ  (GDPR) 
Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ  (GDPR)  (έννομο συμφέρον όπως περιγράφεται ανωτέρω )

2.10 Captchas  
Ο Δικτυακός αυτός Τόπος χρησιμοποιεί σε ειδικές περιπτώσεις το πρόγραμμα Google reCAPTCHA v2 προκειμένου να αποφύγει την χρήση των πεδίων κειμένου που προέρχονται από αυτόματα προγράμματα/ρομπότ. Αυτό βοηθά την υποστήριξη της ασφάλειας του Δικτυακού μας Τόπου και για να αποφεύγομε τα SPAM για τους χρήστες. Αυτό εμπίπτει επίσης στο έννομο συμφέρον μας και τίθεται προς συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας .

Τα δεδομένα που συλλέγονται αποτελούν πληροφορίες υπολογιστών (hardware) και προγραμμάτων Υπολογιστών (software) όπως συσκευή και δεδομένα εφαρμογών και το αποτέλεσμα ελέγχων ακεραιότητας (integrity checks). Αυτά τα δεδομένα θα αποσταλούν στην Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται από την Google για προσωποποιημένες διαφημίσεις. 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου τους:
https://policies.google.com/privacy. Περαιτέρω έγγραφα μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://developers.google.com/recaptcha
https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) γ του ΓΚΠΔ (GDPR) ( όταν έχομε αναγκαία επεξεργασία δεδομένων για συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση)

Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ (GDPR) (‘όταν έχομε επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το προαναφερθέν έννομο συμφέρον)

3. Περαιτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες (online και offline)

Επί πλέον της αμιγώς ενημερωτικής χρήσης της ιστοσελίδας μας, προσφέρουμε και διάφορες άλλες υπηρεσίες, για τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για μεμονωμένες λειτουργίες της προσφοράς μας ή θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούν.

Οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν επιλεγεί και προσληφθεί από εμάς προσεκτικά, δεσμεύονται από τις οδηγίες μας και ελέγχονται τακτικά.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν κάνουμε προσφορές,κληρώσεις, συμβάσεις ή προβαίνουμε σε παρόμοιες ενέργειες σε συνεργασία με συνεργάτες. Περαιτέρω  πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν κατά την παροχή των δεδομένων σας ή στο πλαίσιο των υπηρεσιών που περιγράφονται κατωτέρω. 

Σε αντίθεση με το 1.2.  σε μερικές περιπτώσεις μία εταιρεία του ομίλου BEIERSDORF είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τις υπηρεσίες που προσφέρονται κατωτέρω, οι οποίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί σε σας σαν τμήμα της επικοινωνίας. Εάν συνεπώς γίνεται αναφορά σε αυτά τα τμήματα της Πολιτικής Απορρήτου, π.χ μέσω Συνδέσμου, και ένας Υπεύθυνος Επεξεργασίας  έχει ήδη κατονομαστεί, π.χ. ως υποσημείωση/υπογραφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail) ή μίας κάρτας καμπάνιας, το πρόσωπο αυτό είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.  7 του ΓΚΠΔ

Εάν οι πάροχοι υπηρεσιών μας είναι εγκατεστημένοι σε χώρα εκτός της  Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης  (ΕΟΖ), ενδέχεται να πραγματοποιηθούν διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων. Θα σας ενημερώσουμε για τις συνέπειες τέτοιας περίστασης στην περιγραφή της υπηρεσίας κατωτέρω. 

3.1 Επαφή/Επικοινωνία/Συνεργασία

Σκοπός/Πληροφόρηση 

Όταν επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε  μαζί μας, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων,  π.χ. σαν καταναλωτής, πρόσωπο για δοκιμή ( test person) συνεργάτης ή πελάτης, τα δεδομένα που παρέχετε (η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, εάν χρειαστεί, το όνομά σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας και οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία δίνεται κατά την διάρκεια της επικοινωνίας) θα αποθηκευτούν και θα επεξεργαστούν από εμάς έτσι ώστε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, τα αιτήματά σας ή τον όποιο σκοπό της επικοινωνίας σας


Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που έχουν προκύψει κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, έχουμε έννομο συμφέρον  στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις, για εσωτερική επιβεβαίωση ή σύμφωνα με την αντίστοιχη αίτηση επικοινωνίας.

Αποδέκτες

Προκειμένου να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, είμαστε υποχρεωμένοι από τον Νόμο να προβούμε σε σύγκριση των δεδομένων με τους καταλόγους ατόμων που έχουν καταδικαστεί ή επικηρυχθεί. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε επίσης τα δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες απαιτήσεις για τους σκοπούς  έρευνας στους εν λόγω καταλόγους. Περαιτέρω , επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον όμιλο Beiersdorf για την παρεμπόδιση  και την έρευνα ποινικών αδικημάτων και άλλων παρανόμων συμπεριφορών, την εκτίμηση και τον έλεγχο των κινδύνων, για εσωτερική επικοινωνία και για τους αντίστοιχους διοικητικούς σκοπούς. Εάν είσθε επιχειρηματικός συνεργάτης, ελέγχουμε τακτικά την πιστωτική αξιοπιστία σας σε ορισμένες περιπτώσεις ( π.χ. όταν κλείνομε συμβόλαια). Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ελαχιστοποίηση του οικονομικού κινδύνου. Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με εταιρείες ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας  από τα οποία λαμβάνομε τα αναγκαία δεδομένα. Για τον σκοπό αυτό διαβιβάζομε το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στις εν λόγω εταιρείες.

Διαβιβάζομε τα συλλεγέντα δεδομένα στα σχετικά εσωτερικά τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες θυγατρικές εταιρείες εντός του Ομίλου Beiersdorf ή εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων ( π.χ.παρόχους υπηρεσιών  φιλοξενίας (hosting) και τηλεφωνικών κέντρων) σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς ( π.χ. για την δημιουργία επαφών, για το σκοπό αλληλογραφίας σχετιζόμενης με την επιχείρηση και την φροντίδα του πελάτη). Οι πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ (GDPR) με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι ( επί πλέον) πιστοποιημένοι από την Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αυτού δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu en.

Διαγραφή/Αντιρρήσεις

Διαγράφουμε τα δεδομένα που προέκυψαν σαν συνέπεια της παραπάνω διαδικασίας όταν δεν είναι πλέον αναγκαία η αποθήκευση, εκτός εάν υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους ή στις περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη χρόνοι παραγραφής. 
Στην περίπτωση των ερωτήσεων από καταναλωτές μέσω του εσωτερικού μας εργαλείου διαχείρισης πελατών, τα προσωπικά δεδομένα συνήθως θα διαγράφονται μετά από ένα έτος. Σαν εξαίρεση, τα δεδομένα θα φυλάσσονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι αναγκαίο για την εγκαθίδρυση, άσκηση ή άμυνα νομίμων απαιτήσεων (legal claims).


Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτές τις διαδικασίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 4 κατωτέρω.


Νομικές  βάσεις:

 Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ ( GDPR) (‘όταν έχομε επεξεργασία  δεδομένων στα πλαίσια μίας σύμβασης ή μίας κατάστασης προσομοιάζουσας  με σύμβαση
Άρθρο 6 (1) γ ΓΚΠΔ (GDPR) (όταν έχομε επεξεργασία επεξεργασία δεδομένων για συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση  ).
Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ (GDPR) ‘όταν έχομε επεξεργασία  δεδομένων σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερθέν έννομο συμφέρον).


3.2 Newsletter

Σκοπός-Πληροφόρηση :
Το newsletter περιέχει νέα, προσφορές και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλεγμένες μάρκες κα προϊόντα της Beiersdorf. Με την εγγραφή στο newsletter θα λαμβάνετε, σύμφωνα με την συγκατάθεση που έχετε δώσει σε κάθε περίπτωση, εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις προτάσεις για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, όπως είναι οι διαγωνισμοί ή οι δοκιμές προϊόντων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαφήμισης μέσω δικών σας ή τρίτων καναλιών (π.χ. μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Με την εγγραφή σας στο newsletter θα λαμβάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας ("εξατομικευμένο"). Αξιολογούμε τη συμπεριφορά αγοράς και τα κλικ στις ιστοσελίδες μας ή στο newsletter, προκειμένου να συγκεντρώσουμε τις σχετικές με εσάς πληροφορίες.

Το newsletter αποστέλλεται συνήθως μία φορά το μήνα ("τακτικά"). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις (π.χ., για ειδικές ενέργειες), ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν εβδομαδιαία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρησιμοποιούμε επίσης μέτρα επαναπροώθησης (remarketing) για να σας προβάλλουμε τη σχετική διαφήμιση στο διαδίκτυο.

Αποδέκτες 


Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα διαχείρισης πελατών μας, στην οποία μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών για την υποστήριξη και την εφαρμογή του newsletter.
Οι πάροχοι πλατφόρμας  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
.
Διαγραφή/Απόσυρση 

Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται διαγράφονται αυτόματα μετά από 24  μήνες εάν δεν ανταποκρίνονται πλέον στο newsletter, π.χ. σε περίπτωση αδράνειας. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το newsletter, μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που περιέχεται σε κάθε newsletter, στη συνέχεια θα καθοδηγηθείτε μέσω της διαδικασίας διαγραφής ή θα μας ενημερώσετε για τη διαγραφή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR.) (συγκατάθεση)

3.3 Καμπάνιες (π.χ. Λαχεία  , δοκιμές προϊόντων)

Σκοπός/Πληροφόρηση: 
Όταν συμμετέχετε σε κληρώσεις ή παρόμοιες καμπάνιες, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε για τη διεξαγωγή της καμπάνιας. Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς μπορείτε να βρείτε στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε καμπάνιας.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν δεν παράσχετε τα δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στην καμπάνια.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της καμπάνιας.

Αποδέκτες

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στα σχετικά εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών hosting, αποστολής και επεξεργασίας) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την εκτέλεση της καμπάνιας).
Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Διαγραφή

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της καμπάνιας (βλ. όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής), εκτός αν αυτό αντιβαίνει στις εκ του νόμου  υποχρεώσεις διατήρησης ή παραγραφής. Νομική βάση: 

Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ  (GDPR.) (κατάσταση προσομοιάζουσα με σύμβαση)

3.4 Προφίλ σύνδεσης (Login Profile)

Σκοπός/Πληροφόρηση :Με την εγγραφή σας παρέχουμε την ευκαιρία (να γράψετε κριτικές [Σύνδεμος] για  να δημιουργήσετε μια λίστα αγαπημένων, να λάβετε ένα newsletter και θα σας προσφέρουμε μόνο για το μέλλον ένα εξατομικευμένο περιεχόμενο με βάση τη συμπεριφορά σας. Συμφωνείτε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Στη συνέχεια, μπορούμε να σας αποστείλουμε εξατομικευμένη διαφήμιση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. 

Αποδέκτες

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, συμβαλλόμενα μέρη (π.χ. υπηρεσίες hosting, βάση δεδομένων για τους καταναλωτές, κριτικές) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για τη διεξαγωγή διαφήμισης κτλ.). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting πλατφόρμας  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Διαγραφή/Απόσυρση

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις διαγράψετε τον λογαριασμό σας , εκτός αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης ή διαγραφής. Για να διαγράψετε τα δεδομένα σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη σας και ακολουθήστε τη διαδικασία διαγραφής ή στείλτε μας την ανάκληση της συγκατάθεσής σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αυτόματα μετά από 24  μήνες αδράνειας.

Νομική βάση:

:Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ   (GDPR) (συγκατάθεση)

3.5. Πρόγραμμα Πιστότητας (myNIVEA) 

Σκοπός/πληροφόρηση .

Όταν κάνετε εγγραφή στο Πρόγραμμα μας Πιστότητας ( on line ή offline), {myNIVEA },  θα λαμβάνετε  αποκλειστικό και προσωποποιημένο περιεχόμενο, όπως το προσωπικό σας Περιοδικό Πελάτη, δείγματα προϊόντων ή  ειδικές προσφορές π.χ. μέσω e-mail, ταχυδρομείου, SMS  ή διαδικτυακής διαφήμισης (Σύνδεσμος στην ενότητα διαδικτυακή (on line  διαφήμιση) στο δικό μας  κανάλι ή στα κανάλια τρίτων μερών ( π.χ. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης).


Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα επικοινωνίας που μας έχετε δώσει ( π.χ. διεύθυνση e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,) και οποιαδήποτε πληροφορία επαφής συνδέεται με το προφίλ σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας συσχετίζονται σε συντομευμένη μορφή με τους Παρόχους των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Προκειμένου να σας παράσχουμε μία σχετική εξατομικευμένη εμπειρία – π.χ. στον σωστό χρόνο, μέσω των κατάλληλων καναλιών, με περιεχόμενο σχετικό με έσάς και με το σωστο, προσωποποιημένο μήνυμα- συνδέουμε τα δεδομένα σας και τα εμπλουτίζομε με πρόσθετες πληροφορίες, π.χ. δεδομένα θέσης και δεδομένα προφίλ από όλα τα σημεία επαφής, συμπεριλαμβανομένων Δικτυακών Τόπων και καναλιών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Για τον σκοπό αυτό αξιολογούμε επίσης τα (προηγούμενα) σας κλικ, ανοίγματα e-mail, αγορές και συμπεριφορά περιήγησης στον δικό μας και σε άλλους Δικτυακούς Τόπους/Εφαρμογές. Δικτυακούς τόπους Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ. στο πλαίσιο τοποθετημένων διαφημίσεων) ή εντός του newsletter προκειμένου να εξακριβώσουμε το περιεχόμενο που είναι σχετικό με εσάς. Μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε την κατάσταση της δραστηριότητας σας από αυτό και αυτομάτως να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας στην περίπτωση αδράνειας (βλέπε κατωτέρω). Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας προσωπικά, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγές αγορών  που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή έχουν ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου δημιουργούμε ένα προφίλ χρήστη για τον καθορισμό του προσωποποιημένου περιεχομένου.

Επιπρόσθετα, ευαίσθητα δεδομένα όπως δεδομένα υγείας (αλλεργίες ή δερματικές ασθένειες) μπορεί να συλλεγούν. Παρά ταύτα, επεξεργαζόμαστε αυτά μόνον ένα έχετε συμφωνήσει σε αυτό.  

 
Τέλος, χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες σας  προκειμένου να αναλύσουμε  και βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας. Έτσι, οι πληροφορίες σας θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της ανάλυσης αγορών και τις πληροφορίες για τα προϊόντα. Αυτό επίσης περιλαμβάνει πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο διαφημιστικών εκστρατειών/ενεργειών.

Αποδέκτες

Διαβιβάζομε τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί στα σχετικά εσωτερικά μας τμήματα για επεξεργασία και σε άλλες θυγατρικές εταιρείες εντός του ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting),μεταφορών ή επεξεργασίας) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την πραγματοποίηση της αποστολής του περιοδικού, των δειγμάτων προϊόντων, της διαφήμισης, επικοινωνίας κ.λ.π ) Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting /πλατφόρμας  θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Διαγραφή/Απόσυρση /Αντιρρήσεις 

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις διαγράψετε τον λογαριασμό/προφίλ σας, εκτός αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης ή διαγραφής. Για να διαγράψετε τα δεδομένα σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη σας και ακολουθήστε την αντίστοιχη  διαδικασία διαγραφής ή στείλτε μας την ανάκληση της συγκατάθεσής σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε σε μεθόδους προσωπικής επικοινωνίας στον λογαριασμό/προφίλ σας απενεργοποιώντας την μέθοδο επαφής. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να ζητήσετε αυτό μέσω της φόρμας επαφής Διαγράφουμε αυτόματα όλα τα προσωπικά σας δεδομένα το αργότερο μετά από 24  μήνες αδράνειας.

Νομική βάση :

Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ   (GDPR) (έννομο συμφέρον: ανάλυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας και συνδυασμός του προφίλ με τα δεδομένα κατά το έννομο συμφέρον μας

Άρθρο 6 (1) α, ΄Αρθρο 9 (2) α του ΓΚΠΔ   (GDPR) (συγκατάθεση σε πρόγραμμα πιστότητας )
 


3.6. Ταχυδρομικές Αποστολές

Σκοπός/ΠληροφόρησηΣαν επιλεγμένος πελάτης, συνεργάτης, πρόσωπο δοκιμής και/η καταναλωτής, θα λαμβάνετε επίσης ατομική πληροφόρηση για προϊόντα, προσφορές, νέα και δείγματα προϊόντων από εμάς μέσω ταχυδρομείου (επιστολή).

Αυτό αποτελεί ειδική μορφή απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ), το οποίο επίσης βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας και εντείνει την αφοσίωση με το να παρέχει στα ανωτέρω πρόσωπα αποκλειστική πληροφόρηση.

Αποδέκτες

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εργολάβους (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης σχέσεων πελατών/καταναλωτών, πρακτορεία μάρκετινγκ, παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών)  σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (ταχυδρομικές αποστολές.). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting /πλατφόρμας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Διαγραφή /Αντιρρήσεις

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις διακόψετε την συνδρομή σας , εκτός αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης ή παραγραφής. Μπορείτε να διακόψετε την συνδρομή ή να προβάλλετε αντίρρηση σε περαιτέρω ταχυδρομικές αποστολές όπως αυτές αναφέρονται στην επιστολή ή στο τμήμα των αντιρρήσεων κατωτέρω {Σύνδεσμος στο 4 Αντιρρήσεις}. Περαιτέρω διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αυτόματα μετά από 24 μήνες αδράνειας ( π.χ. όταν δεν χρησιμοποιείτε τα αποσταλθέντα κουπόνια)

Νομική βάση:

 Άρθρο 6 (1)  στ του ΓΚΠΔ ( GDPR). (έννομο συμφέρον)


3.7 Βαθμολογίες και κριτικές (αξιολογήσεις)

Σκοπός/Πληροφόρηση 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν βαθμολογίες και κριτικές προϊόντων, διαδικασιών ή άλλες αξιολογήσεις στο πλαίσιο των προσφορών της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους όρους χρήσης. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να μπορούν οι χρήστες να παρέχουν την γνώμη τους ελεύθερα σχετικά με τα προϊόντα και ότι αυτές οι βαθμολογίες μπορούν να εμφανίζονται σε Δικτυακούς Τόπους τρίτων μερών με ψευδώνυμο.

Η βαθμολογία σας θα δημοσιευθεί με το όνομα χρήστη σας. Το επώνυμο σας θα εμφανίζεται σε σύντημηση. Οι βαθμολογίες μπορεί να  εμφανίζονται πριν από τη δημοσίευση. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τα σχόλια εάν έχουν εγερθεί αντιρρήσεις σε αυτά και έχουν χαρακτηριστεί ως παράνομα από τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους Όρους Χρήσης.

Αποδέκτες 

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εργολάβους (π.χ. παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας διαχείρισης σχέσεων πελατών/καταναλωτών και Δικτυακούς Τόπους τρίτων μερών)  σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για δημοσίευση στον Δικτυακό μας τόπο). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting /πλατφόρμας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en


Διαγραφή/Αντιρρήσεις 

Οι κριτικές (αξιολογήσεις) των εγγεγραμμένων χρηστών θα διαγράφονται μετά την διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη. Κριτικές - αξιολογήσεις μη εγγεγραμμένων χρηστών θα διαγράφονται μετά από επιβεβαιωμένο αίτημα διαγραφής. 

Νομική βάση: 

Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ  (GDPR) (έννομο συμφέρον) 


Αποδέκτες 

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα, παρόχους υπηρεσιών μετάφρασης) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για προσωπικές συμβουλές). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting /πλατφόρμας   θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Διαγραφή 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν μόλις διακόψετε το Πρόγραμμα Ζωντανής Συνομιλίας, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο στην υποχρέωση διατήρησης ή στις διατάξεις περί παραγραφής.

Διάρκεια ζωής των cookies: μέχρι δύο (2) χρόνια

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης δεδομένων: μέχρι 12 μήνες

Νομική βάση: 

Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ  (GDPR) ( κατάσταση προσομοιάζουσα  με σύμβαση) 

3.8 Έρευνες(Surveys)

Σκοπός/Πληροφόρηση 

Όταν συμμετέχετε σε έρευνες ή παρόμοιες εκστρατείες, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες για τον σκοπό που περιγράφετε στη δήλωση συγκατάθεσης (που μας έχετε παράσχει) Τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί καλύπτουν ερωτήσεις γύρω από τον επιδιωκόμενο σκοπό της επιθεώρησης ή της παρόμοιας ενέργειας, καθώς και επιπρόσθετες κοινωνικο-δημογραφικές πληροφορίες γι’ εσάς. Μπορείτε να συμμετέχετε χωρίς να αποκαλύπτετε την ταυτότητα σας, εκτός εάν αυτό έχει αποτελέσει τμήμα της συγκατάθεσής  σας.

Αποδέκτες

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων ( π.χ. αναλυτές πλατφόρμας/φιλοξενίας) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting /πλατφόρμας   θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Διαγραφή 

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της έρευνας ή της παρόμοιας ενέργειας( βλέπε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή), εκτός εάν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις για την διατήρηση ή τις διατάξεις περί παραγραφής. Συνήθως, τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά από 2 χρόνια.

Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ (GDPR) (συγκατάθεση)

3.9 SKiN GUiDE 

Σκοπός/Πληροφόρηση

Το SKiN GUiDE σας παρέχει την ευκαιρία να λαμβάνετε εξατομικευμένες προτάσεις για προϊόντα που βασίζονται σε εικόνες ( ειδικά σε εικόνες εαυτού –selfies-).Αυτό απαιτεί πρόσβαση στην λειτουργία της κάμερας για την λήψη εικόνων εαυτού (selfies)

Το SKiN GUiDE αναλύει κατόπιν το πρόσωπό σας χρησιμοποιώντας την selfie σας και καθορίζει την οπτική ηλικία, την ομαλότητα και την σταθερότητα ( evenness and firmness) του δέρματός σας. Μπορεί επίσης να προκύψουν επιπρόσθετες ερωτήσεις, οι οποίες, εξαρτάται από την απάντησή σας, μπορεί επίσης να αφορούν ευαίσθητα δεδομένα υγείας. Αυτές οι λειτουργίες δεν απαιτούν εγγραφή.

Μετά από μία πρόσθετη εγγραφή στο πρόγραμμα μας πιστότητας, περαιτέρω λειτουργίες είναι διαθέσιμες. Με το ψηφιακό ημερολόγιο δέρματος, η εξέλιξη του δέρματος μπορεί να ανιχνευτεί και συστάσεις ατομικής φροντίδας και καθημερινό πρόγραμμα φροντίδας μπορεί να παρασχεθούν. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών υποστηρίζουν την βελτίωση της τεχνολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες επάνω στην χρήση του Το SKiN GUiDE μπορεί να βρεθούν στο SKiN GUiDE FAQs.

Αποδέκτες

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα επεξεργασίας και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, επεξεργαστές συμβολαίων ( π.χ. αναλυτές πλατφόρμας/φιλοξενίας) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την πραγματοποίηση της ανάλυσης). Οι πάροχοι υπηρεσιών hosting /πλατφόρμας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από μία Τρίτη χώρα ( χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης). Σαν μία κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα έχομε συμφωνήσει πρότυπες συμβατικές ρήτρες  σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ με αυτούς τους παρόχους ή αυτοί είναι βεβαιωμένοι (επιπρόσθετα) και υπόκεινται στην Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ ( EU-U.S Privacy Shield).Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_enΑ

Διαγραφή 

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που δεν έχουν εγγραφεί θα διαγράφονται 48 ώρες το αργότερο και δεν θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας..Τα δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών θα διαγράφονται μετά την διαγραφή του λογαριασμού. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για περαιτέρω έρευνα της τεχνολογίας . Αυτά τα δεδομένα διαχωρίζονται από το προφίλ και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ταυτοποιήσουν κανένα. Αυτά τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά το τέλος του σκοπού της έρευνας.  


Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ (GDPR) σε συνάρτηση με Άρθρο 9 (2) α του ΓΚΠΔ (GDPR) (συγκατάθεση
‘Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ (GDPR) σε συνάρτηση με Άρθρο 9 (2) ι του ΓΚΠΔ (GDPR) (προνόμιο έρευνας)


3.10. Δήλωση Απορρήτου για υποψηφίους εργαζόμενους 
Αυτή η Δήλωση Απορρήτου για τους υποβάλλοντες αίτηση πρόσληψης επεξηγεί πώς η Beiersdorf επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν υποβάλλετε αίτηση για διαφημιζόμενη από εμάς  ή μία από τις θυγατρικές μας εταιρείες θέση. Αυτή περιγράφει επίσης τα δικαιώματα σας περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εναντιώνεστε σε μερικές από τις διεργασίες επεξεργασίας της Beiersdorf. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας και στο πώς μπορείτε να τα ασκήσετε, παρακαλούμε επισκεφθείτε σ=το τμήμα με τον τίτλο « Τι δικαιώματα έχω σε σχέση με τα προσωπικά μου δεδομένα?»

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως μεταβείτε στην Δήλωσή Απορρήτου Δεδομένων για υποψηφίους εργαζόμενους4.Δικαίωμα εναντίωσης ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ ( GDPR) για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια ανάκληση επηρεάζει το επιτρεπτό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για το χρονικό διάστημα αφότου μας την δώσατε  .

Εφόσον βασίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη στάθμιση συμφερόντων (άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ  (GDPR), έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Αυτό συμβαίνει εάν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη, ιδίως για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας, η οποία περιγράφεται από εμάς στην περιγραφή των λειτουργιών/υπηρεσιών. Κατά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος εναντίωσης, σας ζητάμε να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν. Σε περίπτωση δικαιολογημένης εναντίωσής σας, θα εξετάσουμε την κατάσταση και είτε θα σταματήσουμε είτε θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία δεδομένων είτε θα σας επισημάνουμε τους επιτακτικούς λόγους οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας για την εν λόγω επεξεργασία και βάσει των οποίων θα συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Φυσικά, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης και ανάλυσης δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την αντίρρησή σας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.