Εργασία στην Beiersdorf

Οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοί μας και η κουλτούρα μας είναι οι πιο σημαντικοί μας πόροι

Η συνεχής επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν κάποιος έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει πλήρως τις δυνάμεις του. Αυτό ισχύει τόσο σε ατομικό, σε ομαδικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Η μοναδική φιλοσοφία της Beiersdorf είναι το καλύτερο θεμέλιο, καθώς ενθαρρύνει όλους τους εργαζομένους να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους κάθε μέρα.

Zhengrong Liu - Εκτελεστικό Συμβούλιο, Ανθρώπινο Δυναμικό