Εργασία στην Beiersdorf

Οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοί μας και η κουλτούρα μας είναι οι πιο σημαντικοί μας πόροι

Έχουμε τέσσερις βασικές αξίες που μας καθοδηγούν σε οτιδήποτε κάνουμε στην Beiersdorf. Αυτές είναι η ΦΡΟΝΤΙΔΑ, η ΑΠΛΟΤΗΤΑ, η ΤΟΛΜΗ και η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ – οι οποίες απαντούν στον τρόπο που διευθύνουμε την εταιρία μας, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους υπαλλήλους μας και στον τρόπο που θέλουμε οι συνάδελφοί μας να συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλον.