Αποτύπωμα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: 

  • Dr. Melanie Schrewe, Πρόεδρος
  • Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας
  • Νικόλαος Τσακαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Θεόδωρος Πουλόπουλος, Μέλος
  • Σοφία Γρηγοριάδου, Μέλος

 Εμπορικό Μητρώο / Αρ. καταχώρισης: 13370/04/Β/86/327

 ΑΦΜ: EL098004327

Υπεύθυνος εταιρικού ιστότοπου 

Jana Behrens

Corporate Communications 

Επικοινωνία